RUISELEDE – Het thema duurzaamheid is meer dan ooit in. Soms duikt de roep naar ecologische oplossingen op in sectoren waar je het niet meteen van verwacht. Dat bewijst Piaon’s Maene dezer dagen met een opvallend ‘groen initiatief’.

Piano’s Maene wil zich niet alleen profileren met het beste van wat er aan kwaliteit  is in de sector. Het familiebedrijf van CEO Chris Maene  wil ook op een andere manier excelleren. Ondernemen op een ecologisch verantwoorde manier wordt nu ook prioriteit naar voor geschoven. Zo werd de volledige dakoppervlakte van de hoofdzetel al uitgerust met zonnepanelen, die voorzien in de jaarbehoefte aan elektriciteit voor de showrooms, de magazijnen, de burelen én voor het productieatelier. “We geven piano’s ook een tweede leven als tweedehandsinstrument”, heet het bij de niche kmo. . 

Met de actie ‘Eén boom per piano’ gaat Piano’s Maene nu nog een stap verder. “In samenwerking met de organisatie WeForest planten we voor iedere verkochte piano een boom”, zo wordt aangekondigd. “We steunen hiermee een bijzonder project in Brazilië met de bedoeling het sterk uitgedunde Atlantisch Woud te herstellen.” We Forest stelt zich tot doel om elke onverantwoorde kapping te compenseren met nieuwe aanplantingen.