Picanol bestaat precies tachtig jaar

picanol 80 jaar 020

Dit jaar is het uitgerekend tachtig jaar geleden dat het Ieperse wereldbedrijf Picanol werd gesticht. Het voorbije weekend werd dat passend gevierd met een event voor het personeel, waarbij liefst 1.700 mensen (werknemers en partners) aanwezig waren. De genodigden kregen een mengeling van sport (België/Ierland) en muziek (met onder meer Philippe Kowlier en andere groepen) op hun bord, naast een natje en een droogje uiteraard. Alles ging door op de terreinen van Picanol zelf, waar tenten opgezet werden.
In 1936 stichtte de Belgische industrieel Charles Steverlynck Weefautomaten Picañol NV. Het eerste weefgetouw werd gemaakt op basis van een ontwerp van de Spaanse ingenieur en “wonderboy” Jaime Picañol, die ook zijn naam mocht geven aan het bedrijf. Wie Picanol zegt, denkt meteen aan weefmachines die wereldwijd gelden als het neusje van de zalm.
Maar Picanol is ook meer dan weefmachines. Sinds de oprichting in 1936 is de Picanol Group immers geëvolueerd van een traditionele weefmachinebouwer tot een wereldwijde leverancier van totaaloplossingen voor de textielindustrie en ook voor andere sectoren. En een groot bedrijf heeft ook altijd een erg ingrijpende sociale impact. Dat is met Picanol niet anders. Veel is te danken aan de bewogenheid die de stichters van het bedrijf en hun opvolgers heeft bezield. De Ieperse familie Steverlynck heeft zoals bekend het familiebedrijf overgedragen aan hoofdaandeelhouder en CEO Luc Tack die in januari 2015 werd uitgeroepen tot Manager van het Jaar 2014. De jury prees toen zijn lef, ambitie, strategische visie en uitmuntende managementcapaciteiten. (KC)