Luc Sels heeft Piet Desmet aangesteld als nieuwe rector van de Kulak. The right man on the right place. De bijzonder aimabele, eeuwig vriendelijke, erg competente   en bijzonder welbespraakte Piet Desmet (° 1965) is een volbloed West-Vlaming, geboren in Waregem en opgegroeid in Veurne. Professor Desmet is gewoon hoogleraar Franse en toegepaste taalkunde. Hij heeft op de Kulak heel wat beleidsfuncties opgenomen, onder meer in de  Kulak-raad, het directiecomité en het bestuurscomité. Hij is tevens lid van het bestuurscomité van Leuven Research & Development en van de raad van bestuur van WTV.

Het onderzoek van professor Piet Desmet situeert zich binnen het domein van taal & educatieve technologie.  Hij is oprichter en coördinator van de Kulak-onderzoeksgroep rond educatieve technologie (www.kuleuven.be/itec) en het imec-onderzoeksprogramma Smart Education. KULAK is ook internationaal toonaangevend binnen dit domein. Campus Kulak Kortrijk en campus Brugge zijn meer dan ooit integraal deel van KU Leuven. Als vice-rector van KU Leuven wil Desmet naar eigen zeggen, en zoals de logica het wil, sterk inzetten op een optimale afstemming met de Leuvense moederuniversiteit.

Ondernemer Lieven Danneels (Levic, Izegem), voorzitter van het bestuurscomité Kulak, feliciteert Piet Desmet van harte met zijn nieuwe functies: “Wie Piet Desmet beter kent, weet dat het hier gaat over een excellent academicus. Een sterk communicator, een geboren netwerker en bruggenbouwer en een echte teamspeler. Motiverend en ondernemend. Campus Kulak Kortrijk en campus Brugge zijn klaar voor een nieuwe en krachtige beleidsperiode. Ten dienste van en in interactie met onze brede regio die hopelijk mee wil inzetten op de verdere uitbouw en verankering van onze universitaire gemeenschap”.

Zelden was de KU Leuven zo sterk aanwezig in West-Vlaanderen. Campus Kulak Kortrijk is intussen uitgegroeid tot een volwaardige universitaire campus met een uniek onderwijs- en onderzoeksprofiel. Recent is daar de prachtige nieuwbouw op campus Brugge aan toegevoegd met een eigen aanbod, ook op masterniveau.