Pleidooi voor meer aquacultuur

mosselkweek-2Op het jaarlijkse Vlaams Aquacultuur symposium dat doorging in Oostende, werd meer aandacht gevraagd voor een nochtans veelbelovende sector: de aquacultuur. Met getuigenissen uit de bedrijfswereld werd dieper ingegaan op de vraag “hoe te starten met een viskwekerij in Vlaanderen?”.

Vlaanderen heeft de kennis, de ruimte en de afzetmarkt om aquacultuurproducten op een geïntegreerde en duurzame manier te kweken. Dat blijkt alvast uit een recente studie. Elf projectpartners onderzochten het potentieel voor geïntegreerde aquacultuur in Vlaanderen en op de Noordzee, en stellen vier haalbare pilootprojecten voor: een marien multi-species broedhuis, een open visboerderij op zee, een mossel- en zeewier kwekerij tussen de windmolens en een kustverdedigingsproject met oogstbare bio-bouwers.

Aquacultuur omvat het kweken van vissen, schaal- en schelpdieren, en zeewieren voor commerciële doeleinden. Producten uit aquacultuur vormen nu al een oplossing voor de toenemende vraag naar voedsel en energie. Met een jaarlijkse groei van 8 procent is de aquacultuursector wereldwijd het snelst groeiende segment binnen de voedselproductie. Op internationaal niveau wordt de ontplooiing van aquacultuur activiteiten gestimuleerd door de Wereld Voedselorganisatie (FAO) en de Europese Commissie. Als aquacultuur bovendien gecombineerd wordt met andere activiteiten op het land en op zee -denk bijvoorbeeld aan kwekerijen in windmolenparken- dan wordt de activiteit een stuk duurzamer en efficiënter.

Op het symposium werd gezegd dat de tijd rijp is om Vlaanderen via aquacultuur op de wereldkaart te zetten. Via Europa en Vlaanderen wacht een subsidiepot van tien miljoen euro. (KC)