De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft aan het pretpark Plopsaland (De Panne) de toestemming gegeven voor het openstellen van de rollercoaster Heidi The Ride. De attractie mag wel enkel tijdens de dagperiode, tot 19 uur, uitgebaat worden.

De milieuvergunning voor de vroegere uitbating door de Meli liep tot 18 juli 2016. Eind 1999 heeft Plopsaland die milieuvergunning overgenomen en in de tussentijd ook aangepast. Om de hernieuwing en uitbreiding, onder meer met de attractie Heidi The Ride, te kunnen aanvragen diende eerst een project-MER (milieu effecten rapport) te worden opgemaakt. De goedkeuring hiervan heeft lang aangesleept en daardoor kon het bedrijf pas in september 2016 de nieuwe milieuvergunning bij de provincie aanvragen. Op 15 december 2016 verleende de deputatie de uiteindelijke milieuvergunning onder voorwaarden, onder andere op vlak van mobiliteits- en geluidsimpact. Zo mocht de rollercoaster Heidi The Ride voorlopig slechts gebruikt worden in functie van testritten en geluidsmetingen. Pas als de geldende geluidsnormen voor de attractie konden gegarandeerd worden, mocht de nieuwe rollercoaster geopend worden. Dat is nu het geval omdat Plopsaland een aantal bijkomende geluidsbeperkende maatregelen doorvoerde. Zowel het gemeentebestuur van De Panne als de Vlaamse afdeling milieu-inspectie stemden in met de positieve conclusies van de geluidsdeskundige. Op basis van dit alles concludeerde de deputatie om Plopsaland de toestemming te geven om de rollercoaster open te stellen voor het ruime publiek tot uiterlijk 19 uur.

De deputatie wil dat het geluidsaspect verder nauwgezet opgevolgd blijft. Die controle geldt voor het gehele park.