De POM West-Vlaanderen heeft het project ‘Circularity in & with New Materials’ voorgesteld. Met dit project willen de POM West-Vlaanderen, de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen en partners Catalisti, Centexbel, KU Leuven, UGent, Howest, Vives  en TUA West de West-Vlaamse kmo’s helpen de stap naar circulaire economie te zetten. In dit economisch systeem, in tegenstelling tot het traditionele lineaire systeem, worden producten en materialen volledig hergebruikt en behouden grondstoffen bijgevolg hun waarde. Dit project wil een open innovatieplatform met testfaciliteiten creëren zodat meer kmo’s in hun productie gebruik maken van recyclaten. Met dit initiatief wil de POM samen met haar partners de West-Vlaamse economie op een hoger niveau tillen. Europa komt met heel wat financiële middelen over de brug.

Het jaarverslag van Fost Plus vzw (mei 2017) bevestigt dat België met een recyclagecijfer van 87,4 procent in 2016 meer dan ooit inzake verpakkingenrecyclage het best presterende land van Europa is. Ondanks deze heel positieve cijfers op vlak van recyclage kunnen ook onze kmo’s heel wat meer halen uit een circulaire economie. “Het lineaire model heeft, naast welvaart, ook een immense en structurele hoeveelheid afval tot gevolg”, aldus gedeputeerde Jean de Bethune. “Bovendien zorgt het hoge energie-, grondstoffengebruik en emissie-uitstoot van dit model voor een ernstige klimaat- en milieu-impact. Ook Europa legt nadruk op het belang van circulaire
economie en het sluiten van kringlopen. Vanuit Vlaanderen is deze transitie als prioriteit opgenomen in de transitiebeleidsnota 2050. Dit project biedt onze kmo’s de kansen om terzake een voortrekkersrol op te nemen.”
De Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen, geïnitieerd door de POM West-Vlaanderen, is een hecht samenwerkingsverband tussen kmo’s, kennisinstellingen en de bedrijfswereld dat initiatieven organiseert om de textiel- en kunststoffensector te versterken. Met bijna 700 ondernemingen met een omzet van ruim 30 miljoen euro en een directe tewerkstelling van 14.000 mensen is deze industriële cluster heel belangrijk voor West-Vlaanderen. Het recent goedgekeurde project
Circularity in & with New Materials zorgt voor een hoger niveau. Concreet zal het Vlaams Kunststoffencentrum (VKC) in Kortrijk, uitvalsbasis van de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen, worden uitgebreid. Zo komen er een tiental testmachines bij. Met die toestellen kunnen kunststof en textielafvalstromen beter geïdentificeerd worden zodat recyclaatstromen geoptimaliseerd kunnen worden.