Over pakweg twee jaar (najaar 2019) worden alle technische diensten van de stad Poperinge gecentraliseerd in een gloednieuw en bijzonder energiezuinig stadsdepot, waar bovendien de administratieve diensten – en zelfs een (huis)dierenasiel – onderdak zullen vinden. Het accent ligt op verhoogde efficiëntie en betere dienstverlening, met extra aandacht voor milieu en energie, innovatie en maximale toegankelijkheid. Het project beantwoordt volledig aan de criteria van het nieuwe financieringsprogramma Smart Cities, Climate Action & Circular Economy van Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB).
Het West-Vlaamse Poperinge diende eind vorig jaar bij Belfius een van de allereerste dossiers in voor de nieuwbouw. Met het tweede cofinancieringsprogramma komen Belfius en de EIB verder tegemoet aan de vraag om smart cities-projecten in België te ondersteunen en te realiseren. Zoals in nog vele andere gemeenten werken de technische diensten van Poperinge momenteel verspreid over verschillende sites, wat tot minder efficiëntie en effectiviteit leidt en onnodig tijdsverlies en kostbare verplaatsingen. Daarom besliste het stadsbestuur om het voltallige personeel (inclusief de administratie) op één centrale locatie te vestigen. De Poperingse stadsdiensten zullen in de toekomst beter en efficiënter samenwerken. de stad wil daarmee ook het goede voorbeeld geven aan zijn inwoners inzake duurzaam en energiezuinig bouwen. Op die manier leveren ze als overheid een concrete bijdrage aan de reductie van de CO2-uitstoot op het grondgebied.

Het nieuwe gebouw langs de Ouderdomseweg zal voldoen aan de nieuwe EPB-eisen (E-peil, K-peil, binnenklimaateisen en hernieuwbare energie) die vanaf 2021 van toepassing zijn. De constructie zal onder meer voorzien in de opvang van regenwater voor hergebruik van de toiletten en wasmachines in de orangerie en voor het besproeien van de aanpalende sportterreinen. Aangezien dit stadsdepot een belangrijk logistiek knooppunt wordt, is bijzondere aandacht besteed aan de mobiliteit, veiligheid en toegankelijkheid voor alle gebruikers. Zo zullen de stadsdiensten voor de burgers afgescheiden zijn van het verkeer van de technische diensten, wat een betere en veilige dienstverlening oplevert.
Belfius en de EIB engageerden zich eind vorig jaar om samen 400 miljoen euro extra vrij te maken voor de financiering van slimme, inclusieve en duurzame projecten van lokale besturen, intercommunales en non-profitorganisaties uit de sociale sector (onderwijs en gezondheidszorg) in België. De werken voor dit nieuwe stadsdepot starten in december 2017. Dankzij de gunstige voorwaarden die verbonden zijn aan de Europese fondsen, kan de rentelast gevoelig worden verlicht, wat volgens burgemeester Christof Dejaegher de stadskas én de burgers alleen maar ten goede komt.