Prado-site krijgt nieuwe bestemming

PradoSONY DSC

Er is eindelijk een oplossing gevonden voor de voormalige Prado-site langs de ringweg in Kuurne. De site lag er, op een beperkte activiteit na,  grotendeels verlaten bij nadat de moedermaatschappij Associated Weavers er in 2008 de deuren sloot. Leiedal heeft nu de nieuwe plannen toegelicht over de site van liefst 100.000 vierkante meter langs de R8. Er komen diverse grootschalige investeringen in samenspraak met vastgoedmakelaar Activo.

De strategische site aan de toegangspoort van het bedrijvenpark verwelkomt binnenkort drie nieuwe bedrijven: Verhelst bouwmaterialen, de fusiemaatschappij en beddinggroep Revor & Jaritex en Facq Sanitair. De herinvulling is niet alleen een stimulans voor de Kuurnse economie, het betekent ook een enorme opwaardering van het volledige bedrijvenpark. Tegen 2018 zou alles een feit moeten zijn, zij het dat er vooraf al nieuw leven zal te zien zijn.

Het regionale bedrijventerrein Kortrijk-Noord is het oudste bedrijventerrein van het arrondissement Kortrijk. De eerste vestigingen dateren van begin de jaren zestig. Al enkele jaren werken de gemeente Kuurne, de stad Kortrijk, de vzw Bedrijvenpark Kortrijk-Noord en de intercommunale Leiedal aan de opwaardering van de hele zone en de aanpak van leegstaande en verwaarloosde panden. Samen met eigenaars van leegstaande panden worden de knelpunten in kaart gebracht en wordt onderzocht op welke manier de gebouwen een nieuwe economische invulling kunnen krijgen. Met resultaat. Annelies Corne, bedrijventerreinmanager van de vzw Bedrijvenpark Kortrijk-Noord heeft het over een positieve evolutie: “De site Prado, gelegen aan de ingang van het bedrijvenpark langs de ringweg, is enorm beeldbepalend voor passanten en klanten van het bedrijvenpark. Een herinvulling van deze site zal uitstralen op het gehele bedrijvenpark. We wensen de nieuwe ondernemers van harte welkom.” Bedrijvenpark Kortrijk-Noord is momenteel nog bezig aan de inrichting van 22 bijkomende hectare industriegrond. (KC)