Provincie en bedrijfsleven vragende partij voor economische integratie migranten

KoksijdeIn december 2015 besliste de provincie om tijdelijk een “provinciale taskforce vluchtelingen” op te starten. Met deze taskforce wil ze een platform creëren zodat verschillende partners die actief zijn rond de vluchtelingenproblematiek, hun acties kunnen coördineren. Naast het coördineren ziet de provincie binnen de taskforce een belangrijke taak in het informeren van de verschillende organisaties en het co-creëren van acties. Voor de uitrol van het plan wil de provincie van start gaan met een specifiek begeleidingstraject van zes maanden in één bepaalde gemeente, Koksijde. Bedoeling moet zijn om tot een snelle integratie te komen van nieuwkomers. Ook het West-Vlaamse bedrijfsleven is hiervoor vragende partij. 
De snellere integratie van de nieuwkomers kan onder andere via het faciliteren van taalopleidingen en begeleiding naar de arbeidsmarkt. Er wordt bijvoorbeeld actief op zoek gegaan naar vacatures door West-Vlaamse bedrijven aan te spreken, zodat “matchen” gevonden kunnen worden met de profielen binnen de doelgroep van de asielzoekers. Tewerkstelling is immers een element voor vlotte integratie in ons land. Bovendien kan een uitgevoerde job, zowel voor de West-Vlaamse bedrijven, als voor hen, een meerwaarde zijn bij de terugkeer naar hun herkomstland, aldus de provincie. De taalopleidingen zijn er nu ook voor vluchtelingen. Daarnaast wordt ook de link tussen taal en werk gelegd, bijvoorbeeld door het organiseren van taalstages of Nederlands op de werkvloer.

Na het specifieke begeleidingstraject van zes maanden in de gemeente Koksijde, zal, op basis van opgedane ervaringen en inzichten, een draaiboek opgesteld worden. Met dat draaiboek kunnen alle gemeenten waar zich een opvangcentrum bevindt, aan de slag. Binnen de “provinciale taskforce vluchtelingen” (die tijdelijk wordt opgezet) zijn onder andere de VDAB, Unizo en Voka als partners betrokken. (KC)