Provincie steunt duaal leren

duaal-lerenDe Brugse hotel- en toerismeschool Spermalie wil mee aan de kar duwen van het zogenaamd “Lerend Netwerk” en organiseerde daarom in samenwerking met de Provincie een event om de thematiek onder de aandacht te brengen. Het Lerend Netwerk zorgt voor inhoudelijke uitwisseling tussen de verschillende projecten in het kader van duaal leren, zoals Werkplek21, Schoolbank op de werkplek en talrijke ESF-gesubsidieerde projecten. De bedoeling hiervan is de beleidsinput te versterken, zodat het concept duaal leren kan worden verfijnd en geconcretiseerd. De komende maanden staan diverse uitwisselmomenten op de agenda. De verschillende projecten maken dan vanuit hun invalshoek een stand van zaken op en delen kennis en ervaringen.

Vooreerst werd het project “Teaching Hotel” uit de doeken gedaan door Sabrina Caeckaert, coördinator Hotel & Hospitality van hotel- en toerismeschool Spermalie. Concreet is Teaching Hotel een specialisatiejaar hotelonthaal BSO volgens het concept van duaal leren. Tijdens de uiteenzetting ging ook aandacht naar de imago- en communicatiecampagne die ze op poten hebben gezet. Vervolgens vond er een brainstormsessie plaats rond imago, geleid door experte Charis Libotton, zaakvoerder  van KOS Learning. De hoofdvraag hierbij was: “Hoe willen wij dat Duaal Leren gezien wordt door verschillende actoren, zoals de arbeidsmarkt, leerlingen, ouders,…?” Nadien wierp Piet Wulleman, head of strategy bij DuvalGuillaume zijn blik op het imago en de positionering van duaal leren. Tot slot sprak de gedeputeerde voor onderwijs van West-Vlaanderen Carl Vereecke de deelnemers toe. Hij kwam in avant-première met een nieuw initiatief dat duaal leren vanuit de provincie steunt. Vereecke kondigde daarom een sensibiliseringscampagne aan, goed voor een budget van 60.000 euro. Er bestaan immers nog heel wat vooroordelen over werkplekleren en duaal leren. Het is dan ook een verzamelnaam voor heel wat initiatieven die dikwijls al lang bestaan. De belangrijkste doelstelling blijft natuurlijk om algemene en beroepscompetenties in een arbeidssituatie aan te leren. Carl Vereecke beklemtoonde dat het de bedoeling is samen te wekren met de actoren op het terrein. Finale bedoeling moet zijn om de ongekwalificeerde uitstroom aan te pakken. (KC)