Provincie voert campagne voor vakantie in eigen land

Hetkusttoerisme Kenniscentrum van Westtoer noteerde de impact van de terreur op de bezoekersaantallen in belangrijke WO-I sites. Zo is vooral in de eerste twee weken een daling van circa 30 procent genoteerd in Tyne Cote Cemetery. Daarna is de impact sterk verminderd. Deze trend is ook genoteerd in andere sites. De cijfers zijn beïnvloed door diverse factoren. Voor het herdenkingstoerisme is 2016 immers een minder belangrijk jaar. Ook de vroege paasvakantie en het minder goede weer zijn elementen die de cijfers nuanceren. Bij het verblijfstoerisme in de Westhoek was de bezettingsgraad vooral minder op 23 en 24 maart, de dagen na de aanslagen in Brussel. Voor het paasweekend is in vergelijking met 2015 een status quo genoteerd, met minder Britse maar meer Belgische verblijfstoeristen.

Brugge wijst op een daling van 21 procent voor het verblijfstoerisme en 9 procent voor het dagtoerisme. De kunststad is sterk afhankelijk van de buitenlandse markten. Vooral de daling van reizen via de internationale transporthubs heeft impact op het toerisme in Brugge. Toerisme Brugge heeft vorige week een herstelplan voorgesteld met prioriteit voor de dichtbij-markten en voor de positieve beeldvorming. Aan de Kust is vooral de verhuur van vakantiewoningen gedaald in de eerste week van de paasvakantie (18 procent). De daling is even groot bij Belgische als buitenlandse toeristen. Belangrijke oorzaken zijn hier de vroege paasvakantie en het mindere weer. In het voorbije paasweekend hebben hotels in het Brugse Ommeland en in de West-Vlaamse Leiestreek een iets mindere bezetting genoteerd dan vorig jaar. In het Brugse Ommeland is het aantal Belgen toegenomen maar dit kon de daling van de buitenlandse toeristen niet compenseren.

De vijf Vlaamse provincies willen echter niet bij de pakken blijven zitten. Daarom organiseren ze samen met “Logeren in Vlaanderen” een campagne om het binnenlands toerisme intens te promoten. De toeristische organisaties willen meer dan ooit inzetten op het promoten van een vakantie in eigen land. Dat gebeurde de voorbije jaren ook al met succes. Zo zijn het aantal overnachtingen van Belgen in Vlaanderen tussen 2009 en 2014 jaarlijks toegenomen met een gemiddelde groei van bijna drie procent. Deze groei is zowel te danken aan de campagnes van de provinciale toeristische organisaties, aan de acties van Logeren in Vlaanderen en ook aan de inspanningen van de gastvrije logies. De provincies trekken samen met Logeren in Vlaanderen opnieuw 200.000 euro uit voor het herlanceren van “vakantie in eigen land”. Met deze extra middelen wordt een grootschalige promotiecampagne opgezet (online en print) om het toerisme in eigen land verder te stimuleren. Zegt député Franky De Block: “Via de sector hebben we vernomen dat er nog groeimogelijkheden zijn in het segment van binnenlands toerisme. Hiervoor zijn wij als provincies verantwoordelijk en deze kans willen we nu volop benutten.” (KC)