Het overlegplatform RESOC heeft een balans opgemaakt van de sterktes en de zwaktes van de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Gelijktijdig wordt ook gekeken naar de toekomst en worden een aantal aandachtspunten opgesomd.

De analyse van de arbeidsmarkt, op basis van de meest recente beschikbare cijfers, onthult heel wat positieve tendensen, maar ook uitdagingen voor de toekomst. Zuid-West-Vlaanderen is een ondernemende streek met sterke economische troeven en veel werkgelegenheid”, aldus aldus Jan Seynhaeve, voorzitter van RESOC Zuid West-Vlaanderen en burgemeester van Wevelgem. “De regio wil zich verder ontplooien tot topregio voor de creatieve maakindustrie met een ruim aanbod aan tewerkstellingskansen, zowel voor kwetsbare doelgroepen als voor hoogopgeleide profielen.  Als streek willen we de bedrijven overtuigen om in Zuid West-Vlaanderen te blijven investeren, omwille van de opgebouwde expertise in onze sterke maakbedrijven maar ook omwille van het aanwezig potentieel aan kwalitatieve arbeidskrachten en de gedreven werkmentaliteit. Het zuiden van de provincie kan prat gaan op ene hoge tewerkstellingsgraad. Met een jobratio van 78,1 procent – aantal jobs per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd – doen we het beter dan West-Vlaanderen en (73,2 procent) en Vlaanderen (68,1 procent). In 2016 kende onze regio trouwens de op één na hoogste stijgen in aantal vacatures, met maar liefst 42,2 procent.”

De regio laat ook een sterk sociaal verankerde economie zien. De helft van de West-Vlaamse industriële bedrijven– met meer dan 10 werknemers – werkt samen met een maatwerkbedrijf (beschutte – en sociale werkplaatsen), hetzij als klant, hetzij als leverancier. En 40 procent van het totaal aantal jobs in die West-Vlaamse maatwerkbedrijven situeert zich in het zuiden van de provincie. Prognoses voorspellen een daling van de beroepsbevolking van 5,26 procent tegen 2025. “De stijging in het aantal vacatures kunnen we natuurlijk enkel als positief beschouwen, maar deze posten invullen zal er dus niet gemakkelijker op worden”, aldus Seynhaeve. “De vergrijzing opvangen wordt zo de regio’s grootste uitdaging.”

Wat de onmiddellijke toekomst betreft schuift RESOC Zuid-West-Vlaanderen vijf concrete prioriteiten naar voor, te weten: de sociale innovatie en diversiteit stimuleren, het bevorderen van slimme samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt, het bevorderen van (interregionale en grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit, de kwalitatieve inbedding van de sociale economie en aandacht voor de aantrekkingskracht van de regio in zijn geheel.