De POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV hebben concrete uitbreidingsplannen voor de River Terminal Wielsbeke  en de ontwikkeling van River Terminal Roeselare op kanaal Roeselare-Leie. Beide partijen hebben hun voornemen bekend gemaakt om in de komende 3 jaar bijkomende capaciteit te
ontwikkelen voor de binnenvaart. Het bedrag dat zal worden geïnvesteerd, schommelt rond de 10 miljoen euro.
De POM West-Vlaanderen is sinds 2014 concessiehouder van de River Terminal Wielsbeke. Onder meer door de aanstelling van de exploitanten Shipit en Delcatrans kan deze binnenvaartterminal sindsdien uitstekende overslagcijfers voorleggen. De resultaten zitten zelfs dermate in stijgende lijn dat de capaciteit van de terminal op korte termijn uitgebreid moet worden. “Om in te spelen op de verwachte en wenselijke groei in modal shift van wegvervoer naar de binnenvaart en om te anticiperen
op het project Seine Schelde Vlaanderen investeren wij samen met de POM West-Vlaanderen – in een 80%/20%-verhouding – ongeveer 4,3 miljoen euro in de uitbreiding van de terminal in Wielsbeke en de renovatie van het bestaande kaaiplateau”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV. Volgens de principeovereenkomst is deze investering voorzien voor 2018.”

Concreet wordt er geïnvesteerd in een verlenging van de huidige kaaimuur met 85 meter zodanig dat in de toekomst drie schepen tegelijkertijd kunnen laden en lossen, of eventueel ook tegelijkertijd een groot rijnschip en een groot duwkonvooi. “Wij geloven sterk in het potentieel van deze binnenvaart terminal als duurzaam alternatief voor de ontsluiting van de aanwezige industrie in de regio”, zegt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie. “De huidige overslagcijfers voor de eerste jaarhelft 2017 tikken al aan tot circa 8.000 TEU (container van 20 voet lang, 8 breed en 8,5 hoog), dus wordt een uitbreiding noodzakelijk als we ook de volumes van bulk en palletten willen blijven faciliteren”, zegt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie. “Deze terminal heeft alle potentieel om uit te groeien tot een Regionaal Logistiek Knooppunt (RLK) waar Value Added Logistics (VAL) en Value Added Services (VAS) worden gerealiseerd voor de industrie. Wielsbeke vormt het perfecte ontkoppelpunt en kan op die manier haar rol vervullen van Extended Gateway van de zeehavens van bijvoorbeeld Antwerpen en Zeebrugge.”

Ook op het kanaal Roeselare-Leie wordt geïnvesteerd in een overslagplatform. Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM West-Vlaanderen willen ter hoogte van Schaapbrugge een nieuwe binnenvaartterminal ontwikkelen van circa 2 hectare. Deze terminal zal focussen op bulk- en palletmaterialen, gelet op de hoge aanwezige volumes in de regio. Hier gaat het om een investering van circa 5,5 miljoen euro, opnieuw gefinancierd in een 80%/20-verhouding respectievelijk Waterwegen en Zeekanaal NV en POM West-Vlaanderen. Jean de Bethune: “Binnenvaart zit in de lift en palletstromen zijn ideaal om via de binnenvaart te worden vervoerd. Met deze faciliteit willen wij vanaf 2020 minimaal 100.000 ton overslaan, wat betekent dat we minimaal ca. 3.500 vrachtwagens per jaar
van de weg halen via deze investering.”