Een curriculum vitae zegt veel over een medewerker in spe, maar lang niet alles. Ervaring, interesses, kennisdomeinen, skills: ze geven een interessante
eerste indruk, maar al die elementen vragen ook om verdieping. Om het  inzicht van HR-managers te verbreden en concreter te maken, ontwikkelde SBM een
krachtige online tool: Talentspotter. 

Met de online tool Talentspotter krijg je in één uur tijd een compleet beeld over de technische skills van sollicitanten. Zo belooft SBM. De talentspotter is een online tool die kan ingezet worden bij rekrutering van technische profielen. Via deze tool krijg je in een klein uurtje een duidelijke foto: het denken, de kennis; het kunnen en de zelfreflectie van een kandidaat op één grafiek. Hierdoor heb je in heel korte tijd heel veel informatie voor het persoonlijk gesprek.  De juiste match in minder dan één uur. Met objectieve meting. De volledige bevraging is bovendien getoetst aan het niveau van de beroepskwalificaties van “onderhoudstechnicus” en “elektromecanicien”. Het betreft het niveau 4-5 volgens de Vlaamse kwalificatiestructuur. Dat is het niveau  boven het vroegere niveau A2 en net onder Bachelor.

Talentspotter kan niet alleen ingezet worden voor nieuwkomers maar ook om technische medewerkers aan boord extra te screenen. De tool werd nochtans in de eerste plaats ontwikkeld om het rekruteren van kandidaten voor knelpuntfuncties te vergemakkelijken en te objectiveren. SBM organiseert een brede waaier aan gespecialiseerde
opleidingen die focussen op dit soort beroepen. Deze ervaring werd gebruikt om doelgerichte vragenlijsten te configureren die de competenties van een kandidaat of een medewerker vanuit een breed perspectief in kaart brengt.