BLANKENBERGE – Er zijn in Vlaanderen al heel wat scholen die het anders doen: vakoverschrijdende lessen, teamteaching, modulaire leerruimtes, coachend begeleiden. De Sint-Jozef Sint-Pieter School in Blankenberge is één van die handvol scholen. Tijdens het EduNext Leerfestival dat deze week (21 februari) plaats vindt in Brussel, vertellen en tonen directeurs, leraren en leerlingen van achttien innovatieve onderwijspraktijken waarom, hoe en wat ze anders doen. Een en ander kan op termijn ook het bedrijfsleven beïnvloeden.   

Al voor de zesde keer organiseert de vzw EduNext het Leerfestival, waar in een festivalsetting met denk- en doepodia enkele honderden leraren, directeuren, studenten en mensen uit het bedrijfsleven worden geïnspireerd met innovatieve praktijkvoorbeelden uit het Vlaamse en Nederlandse onderwijs. Doel is de festivalgangers te motiveren en stimuleren om ook onderwijsvernieuwing van binnenuit te realiseren. “Dat is veel makkelijker als je een voorbeeld kunt zien”, meent Dirk De Boe, auteur en bezieler van ‘EduNext, transformeer je school van binnenuit’ . “Wij zijn ervan overtuigd dat als je het met je eigen ogen ziet, je dan een klik maakt. En als een school beslist het anders te gaan doen, dan kunnen ze dat ook. Er is voldoende ruimte binnen de leerplannen om onderwijs anders te organiseren en te geven via werk-, leer- en evaluatievormen, kortom, om anders om te gaan met leerlingen en studenten.”

Begin van een onderwijsrevolutie

De Nederlandse professor transitiekunde Jan Rotmans, keynotespreker op het festival, is het daar hartstochtelijk mee eens: “We staan aan het begin van een onderwijsrevolutie”, zegt Rotmans. “Je voelt de weerstand, en veel leraren zitten er helemaal niet op te wachten. Dat begrijp ik, omdat ze al vijftig jaar top-down onderwijsvernieuwing over zich heen hebben gekregen. Ik pleit daarom voor een onderwijs van onderop. Laat elke school dat zelf uitzoeken en bepalen. Ga dat niet collectief opleggen van bovenaf. Dat hebben we decennia gedaan en dat werkt niet. Het geeft alleen maar meer werkdruk, meer stress, meer bureaucratie. Geef elke school de ruimte en de vrijheid om dat zelf uit te vinden.”

De initiatiefnemers hebben het over ‘de school van de toekomst’. De andere aanpak kan op termijn ook impact hebben op het bedrijfsleven, waarbij medewerkers veel autonomer, zeg maar meer intrapreneur gericht, functioneren.