De jaarresultaten van Sioen in 2016, bleken over de hele lijn bijzonder succesrijk met niets dan klimmende curves en dito groeicijfers. Om te beginnen met de omzet die steeg van 326 miljoen euro (2015) naar 363 miljoen euro. Die klim is vooral toe te schrijven aan een aantal succesrijke overnames. Maar ook de andere cijfers kleurden groen. Zo ging de bedrijfswinst van 35,8 miljoen euro naar 44,7 miljoen euro. De netto winst klom van 22,6 miljoen naar 26 miljoen euro. Merkwaardig genoeg werd het aandeel op de beurs in 2016 maar matig beloond voor die mooie cijfertabel. Analisten van de beurs rekenen op een stabiele winstmarge en een sterk 2017.

Toch maakt het management van Sioen zich zorgen over een aantal factoren. Daarbij worden het fenomeen Donald Trump en de Brexit met name genoemd. Het lage pond bijvoorbeeld heeft al voor 3 miljoen euro minder omzet gezorgd. Om het eventueel negatief effect van een Brexit te compenseren, gaat de groep van CEO Michèle Sioen op zoek naar nieuwe producten en naar nieuwe markten, zoals ze eind vorig jaar al bewees met twee overnames in Scandinavië, meer bepaald in Finland. Het management van Sioen laat weten dat Europa (tachtig procent van de omzet van de groep) een gunstige economische flow kent.