Sirris opent de deuren in Kortrijk

Sirris

Op 3 maart opent het eerste onderdeel van het centrum “Machinebouw & Mechatronica” haar deuren in Kortrijk. Dat meldt de POM West-Vlaanderen. Sirris, het collectief centrum van en voor de technologische industrie, zet mee haar schouders onder dit initiatief en zal vanuit haar nieuwe vestiging concrete technologieapplicaties voor West-Vlaamse bedrijven beschikbaar maken. West-Vlaanderen vormt de bakermat van de Vlaamse industrie. Vandaag creëert deze tak in West-Vlaanderen nog altijd een groot deel van de tewerkstelling en zorgt het voor een ernstige toegevoegde waarde. Met het concept “Fabrieken voor de Toekomst” -dat kruisbestuiving beoogt tussen ondernemers, onderzoekscentra en onderwijsinstellingen- speelt de POM West-Vlaanderen hier sterk op in.

Met deze nieuwe vestiging zal Sirris voortaan ook in de nabijheid van de West-Vlaamse bedrijven actief zijn. De vestiging bevindt zich in het hart van het dichte kmo-netwerk rond mechatronica, vlakbij het expertisecentrum rond industriële automatisering van de campus Kortrijk van UGent en The Level van Howest. Ze zal over de nodige kantoorruimte en labo’s beschikken, met onder meer een demoruimte voor productieautomatisering.

Het ‘Smart en Digital Factory’ – applicatielab vormt de eerste van drie pijlers van het Machinebouw & Mechatronica-centrum dat vanuit de POM West-Vlaanderen wordt geïnitieerd. Deze site zal over de nodige kantoorruimte en labo’s beschikken, met onder meer een demoruimte voor de flexibele automatisering van assemblage. Naast het applicatielabo van Sirris in associatie met UGent Campus Kortrijk wordt ook een technologiecentrum voorzien, gelinkt aan de digitale knowhow van Howest en wordt de R&D-pijler uitgebouwd rond de onderzoeksinfrastructuur die vanuit de KU Leuven in ontwikkeling is in Brugge en die voortbouwt op de jarenlange activiteiten aan de Technologiecampus Oostende van KUL. (KC)