Het Broelhotel, dat dateert uit begin de jaren zeventig, wordt dit jaar nog met de grond gelijk gemaakt. Op dezelfde locatie komt een moderne nieuwbouw met twintig luxe appartementen. De stad Kortrijk heeft bij monde van bevoegd schepen Wout Maddens de plannen toegelicht. De nieuwe site zou in de loop van 2019 een feit moeten zijn.

De vernieuwde site zal tot stand komen dankzij West-Vlaamse knowhow. Global Estate Group, de projectontwikkelaar uit Oostkamp onder leiding van CEO Luc Beke, moet de plannen in goede banen helpen leiden. Het al erg gelauwerde Waregemse architectenbureau Govaert & Vanhoutte mag de plannen uittekenen. Opvallend is het lijnenspel, zowel horizontaal als verticaal, die het nieuwe complex zal kenmerken. In totaal is er sprake van zeven verdiepingen (vijf bovengronds, twee ondergronds voor parkings). De flats moeten een meerwaarde betekenen voor de hele omgeving rond de historische Broeltorens. Ze zullen dan ook in een hogere prijsklasse vallen.

Het valt op dat de door de vroegere Kortrijkse burgemeester Stefaan De Clerck ingezette herwaardering van de Leieboorden, door het huidige Kortrijkse stadsbestuur met veel ijver wordt verder gezet. Slag om slinger worden nieuwe vastgoedprojecten goedgekeurd en in beweging gezet. Aan het project “Broelsite” zou anderhalf jaar gebouwd worden. De sloop van het oude Broelhotel is voorzien voor het najaar.