Site van Suikerfabriek Veurne krijgt tweede leven

luchtfotoZopas zijn de grondwerken gestart op de oude site van de Suikerfabriek van Veurne. Bedoeling is de hele site een “make over” te geven. Het 48 hectare grote terrein werd door de intercommunale WVI, onder leiding van Geert Sanders,  herontwikkeld. De WVI werd in 2007 eigenaar van de site en moest vervolgens door een lange consultatie- en procedureronde. In februari 2013 zette de provincie het licht op groen. Finaal werd voor de ontwikkeling gekozen voor een privaat-publieke samenwerking, een zogenaamde PPS. Volgens plan komt er ruimte voor wonen (14 hectare), werken (15 hectare), natuur (15 hectare) en recreatie (4 hectare). Het bedrijventerrein en natuurpark zal door WVI zelf worden gerealiseerd. Voor het beheer van het natuurpark wordt er samengewerkt met Natuurpunt-Westkust. Nu zijn reeds de eerste ontwikkelingen op dat vlak zichtbaar.

De deze week opgestarte werken aan de Nijverheidstraat zijn een belangrijke stap in het lange herontwikkelingsproces voor de Suikersite. Het bedrijf Aannemingen Verhelst uit Oostende werd door WVI aangesteld voor het bouwrijp maken van de eerste fase van het nieuwe bedrijventerrein Suikerfabriek en het daarbij horende natuurpark. Na uitvoering van deze werkzaamheden –begroot op 20 maanden- kan een aanvang genomen worden met de infrastructuuraanleg. De eerste bedrijven zouden hier vanaf 2019 uit de grond moeten verrijzen. (KC)