Steeds meer Franse arbeiders aan de slag in West-Vlaanderen

grensarbeidHet aantal Franse grensarbeiders in West-Vlaanderen steeg vorig jaar met 2,5 procent (of plus 162) tot 6.770. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Axel Ronse aan Minister van Werk Philippe Muyters. Vooral de West-Vlaamse voedingssector doet gretig beroep op Franse main d’oeuvre. Volgens UNIZO West-Vlaanderen toont de lichte stijging niet de werkelijke bijkomende behoefte aan geschikt personeel in de provincie.  Volgens de ondernemersorganisatie moet daarom, naast het blijvend bijscholen en omscholen van Vlaamse werkzoekenden, bijkomend ingezet worden op onderbenutte instrumenten zoals de individuele beroepsopleiding (IBO) voor grensarbeiders. Directeur UNIZO West-Vlaanderen Frederik Serruys heeft er zijn eigen kijk op: “Vorige maand daalde het aantal werkzoekenden in West-Vlaanderen tot 32.546 (of -5,4 tegenover dezelfde periode vorig jaar), terwijl het aantal vacatures steeg tot 35.514 (of +31,3 tegenover dezelfde periode vorig jaar). De vijver om geschikt personeel te vinden wordt opnieuw kleiner (vooral in regio Kortrijk en regio Roeselare). Een problematische vaststelling voor veel ondernemers. Geschikt personeel is immers de belangrijkste grondstof om een onderneming draaiende te houden. De inzet van grensarbeiders is bijgevolg noodzakelijk.”

Sinds juni 2013 kunnen Franse werkzoekenden uit het departement Nord-Pas-De-Calais via het IBO-systeem aan de slag bij West-Vlaamse bedrijven. Het systeem biedt zowel voor de werkgever als de werknemer voordelen, het geeft aan de werkgever financiële ademruimte om een kandidaat op te leiden tot een volwaardige werkkracht, terwijl de kandidaat de kans krijgt een weg in te slaan waarvoor hij nog niet volledig gekwalificeerd is. “Opmerkelijk is dat vorig jaar slechts tien Franse werkzoekenden gebruik maakten van IBO,” aldus Serruys. “Een daling van 18 cursisten (of 64 procent) tegenover 2014. Voor ons is het onbegrijpelijk dat het systeem nog steeds onderbenut is. We hopen dat de Franse Pôle Emploi (de tegenhanger van de VDAB bij ons) zijn werkzoekenden weet te mobiliseren voor het systeem. Maar dat ook de VDAB, naast de lopende initiatieven, bijkomende acties onderneemt om de West-Vlaamse werkgevers warm te maken.” (KC)