Dit jaar nog start Sterima – de medische divisie van de Kortrijkse zorggroep Malysse-Sterima – met de bouw van een medisch-logistiek platform in Luik. De bestaande sterilisatie-plant in Bissegem (Kortrijk) wordt hiermee uitgebreid met een tweede multi clients platform, dat geïntegreerde oplossingen zal bieden voor de reprocessing van medisch instrumentarium en leensets. Bedrag van de investering: 12 miljoen euro.
De medisch-logistieke dienstverlening van Sterima bestaat uit het afhalen van gebruikte operatie-instrumentensets in ziekenhuizen. Deze sets worden dan gereprocessed (reinigen, desinfecteren, samenstellen, verpakken, labelen en steriliseren) om ze vervolgens samen met de implantaten, terug steriel aan te leveren. Deze procesflow wordt vanaf de ophaling tot de teruglevering volledig ondersteund door een track & trace systeem. Sterima voert deze dienstverlening uit voor zowel ziekenhuizen als gerenommeerde leveranciers van medisch materiaal. Sterima is in België een pionier voor het steriel aanleveren van leensets. De strenge wettelijke bepalingen (accrediteringsvereisten) op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid, kosteneffectiviteit en tal van budgettaire uitdagingen voor een betaalbare zorg, zijn de absolute drijfveren van een toenemende samenwerking tussen ziekenhuizen en industrie voor het hele logistieke proces rond de centrale sterilisatieactiviteiten.
Het Plan van Aanpak ziekenhuisfinanciering van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wil ziekenhuizen deel laten uitmaken van grotere netwerken en samenwerkingsverbanden om zo tot een betere taakverdeling en zorgcoördinatie te komen. Deze netwerken van ziekenhuizen zullen op termijn ook een belangrijke rol spelen in het supra regionaal organiseren en benutten van ondersteunende diensten zoals de sterilisatie-activiteit. Door de verdere uitbreiding van haar dienstverlening komt Sterima hieraan tegemoet. Als innoverende koploper inzake sterilisatie-dienstverlening voor ziekenhuizen en medische bedrijven in de Benelux, heeft Sterima in de loop der jaren een enorme expertise opgebouwd. Het project in Luik betekent dan ook een belangrijke strategische stap in de verdere uitbouw van de sterilisatie en medisch-logistieke activiteiten van het bedrijf. Inmiddels werd ook een overeenkomst gesloten met de Luikse CHC ziekenhuisgroep voor de volledige uitbesteding van haar sterilisatieactiviteiten, die extern op het nieuwe technologisch platform uitgevoerd zullen worden. De nieuwe site zal gevestigd zijn nabij de luchthaven van Luik (Bierset).

Het investeringsdossier is goed voor 12 miljoen euro, een bedrag dat wordt gedragen door Groep Malysse-Sterima uit Bissegem en de Luikse investeringsvennootschap Meusinvest. De investering is ook goed voor vijftig nieuwe jobs. Het familiebedrijf Malysse-Sterima met vestigingen in Vlaanderen en Wallonië, heeft meer dan vijftig jaar ervaring als dienstverlener voor de zorgsector. Het bedrijf dat wordt geleid door Mia Decaestecker heeft drie core-activiteiten: textielbeheer (industriële wasserijen voor linnen en beroepskledij), sterilisatie diensten voor de behandeling van medisch instrumentarium en tenslotte geïntegreerde logistiek.