In 2015 was Stad Brugge één van de laureaten van de Vlaamse ‘Thuis in de Stad’-prijs. De Stad kreeg toen een conceptsubsidie van 90.000 euro voor een revitaliseringsstudie voor Zeebrugge. Dit is een studie om de vele lopende processen en projecten van Zeebrugge op een overzichtelijke manier in kaart te brengen.

De belangrijkste doelstelling is om een toekomstvisie voor Zeebrugge te ontwikkelen die voor een betere band moet zorgen tussen de vier wijken in Zeebrugge onderling en hun samenhang met de haven. Zeebrugge hunkert ook meer dan ooit naar kwalitatieve publieke ruimte. De voorbije maanden werkte het studieteam, bestaande uit AWB, 51N4E, Technum, Rebel en Simply Community, samen met Stad Brugge aan het ontwerp-eindrapport ‘Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen’. Het eindrapport werd zopas publiek gemaakt. Voor het eerst heeft het stadsbestuur nu een allesomvattende en toekomstgerichte studie voor Zeebrugge in handen.

Het studieteam ontwikkelde een actieplan om elf cruciale plekken aan te pakken en met elkaar te verbinden via een publiek raamwerk. Er worden ook tien beleidsacties uitgewerkt om Zeebrugge stap voor stap op te waarderen. De revitalisering is pas mogelijk als de vier min of meer afzonderlijke wijken van Zeebrugge in de toekomst met elkaar verbonden worden via een ‘publiek raamwerk’. In de studie wordt voorts bijzondere aandacht besteed aan twee belangrijke projecten voor een volwaardige revitalisering van Zeebrugge: de realisatie van een nieuwe zeesluis en de aanleg van de Nx (scheiding havenverkeer met ander verkeer).

Om alles wat nu fraai op papier staat te realiseren, zal veel tijd nodig zijn en zullen alle betrokken instanties bereid moeten gevonden worden om achter één vlag te gaan staan.