Studie kanaal Kortrijk-Bossuit start in het najaar

Kanaal Kortrijk-BossuitDe studie voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk start normaal gezien na de zomervakantie. Dit antwoordde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). De opening van de offertes van de studieopdracht met betrekking tot de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk vond plaats op 5 april 2016. “Bij een gunstig verloop van de gunningsprocedure zal de studie starten na het zomerverlof”, aldus Bert Maertens. Bedoeling is om in vier fases te komen tot een concrete projectuitvoering. Momenteel is voor het project kanaal Bossuit-Kortrijk de verkenningsfase nog lopende. Tijdens die periode overlegt Waterwegen en Zeekanaal NV via klankbordgroepen of bilateraal met verschillende stakeholders en betrokken besturen. Deze fase wordt afgesloten met het nemen van de startbeslissing, met een duidelijke projectdefinitie en doelstellingen. “Dit zou eind dit jaar kunnen, zo liet de minister mij weten. In het slechtste geval is vertraging echter mogelijk, bijvoorbeeld door een juridische procedure tegen de gunningsbeslissing”, zo weet Bert Maertens.

Medio 2017 moet er zicht zijn op het voorkeursscenario, wat tijdens de uitwerkingsfase resulteert in één of meer projectbesluiten die ten vroegste in het najaar van 2018 door de Vlaamse regering worden vastgesteld. Daarna volgt de concrete uitvoeringsfase. Voka West-Vlaanderen is namens het bedrijfsleven al langer vragende partij voor een opwaardering van het kanaal dat de Leie met de Schelde verbindt. (KC)