De industrie trekt aan de alarmbel en wil het nijpend tekort aan technisch geschoold personeel in de bedrijven aanpakken. Dit schooljaar starten de sectoren metaal, elektriciteit, chemie – kunststoffen & life sciences en textiel & flexibele materialen samen met de Provincie West-Vlaanderen en RTC West-Vlaanderen daarom een nieuw  project op: Technoboost.

Van alle West-Vlaamse leerlingen, kiest 37 procent voor een algemene en 63 procent voor een technische vorming (TSO, BSO en KSO). Dit lijkt een positief cijfer. Maar als je weet dat er binnen die technische vorming meer dan 2/3 kiest voor personenzorg en slechts 16 procent voor het studiegebied elektriciteit-mechanica, dan verklaart dit waarom er in de top-10 lijst van knelpuntberoepen 9 technische beroepen staan.

Technoboost wil met structurele oplossingen komen. Het initiatief is uniek in Vlaanderen. Bedoeling is om vooral het studiegebied mechanica-elektriciteit in de kijker te zetten. Zo moet de instroom van jong talent in het technisch en beroepsonderwijs verhogen. De kansen op een job zijn ook legio, aldus de initiatiefnemers van Technoboost. “Alle richtingen binnen mechanica-elektriciteit staan meer dan ooit garant voor onmiddellijke tewerkstelling en een uitdagende carrière” heet het officieel. “Na een technische opleiding komen jongeren terecht in innovatieve, state-of-the-art bedrijven waar ze volop hun talenten kwijt kunnen. Onze provincie barst van het technisch talent. Met dit project willen de sectoren dat talent een boost geven en een positieve keuze voor het technisch onderwijs stimuleren.

Info: www.technoboost.be