Test-Aankoop waarschuwt voor solden

q69f8ky8Zijn solden wel het goede moment om koopjes te doen ? Meestal wel. Maar Test-Aankoop moet elk jaar opnieuw vaststellen dat sommige handelaars moedwillig knoeien met de etiketten om zo de prijzen slechts met enkele centiemen te doen zakken of, erger nog, ze te doen stijgen.

Handelaars zijn vandaag niet meer juridisch gebonden aan de plicht om zich te baseren op de referentieprijs op het ogenblik van de afprijzing. Vroeger was dat wel het geval. Nu rijst de vraag hoe er nog moet gecontroleerd worden of een afprijzing wel degelijk een afprijzing is en of de winkelier zijn prijzen enkele dagen voor de solden niet kunstmatig heeft opgeblazen ? Elke situatie zal apart moeten worden beoordeeld om te bepalen of er sprake is van een misleidende handelspraktijk. De ongerustheid van Test-Aankoop lijken waarheid te worden : meer en meer misbruiken worden de consumentenorganisatie dit jaar via diverse kanalen gemeld. Consumenten worden opgeroepen om wanpraktijken te melden via de facebookpagina van Test-Aankoop : www.facebook.com/testaankoop.

Test-Aankoop hoopte dat de richtlijnen tot interpretatie (aanbevolen door de Europese Unie) aangenomen zouden worden om verwarring te vermijden en dit zowel voor de consument als voor de handelaars. Spijtig genoeg toonde de sector van de winkeliers zich hierin afkerig waardoor de controles die door de FOD Economie dienen te gebeuren er alleen maar moeilijker op zullen worden. De consument wordt aangeraden om de prijzen voor de solden te controleren en deze dan te vergelijken met de prijzen tijdens de solden. Desnoods, aldus Test-Aankoop, moet de consument ook maar de oude prijsetiketten controleren. (KC)