Nooit eerder ontving VDAB zoveel nieuwe vacatures als in 2016. Een krimpende arbeidsmarkt hindert echter de invulling van veel van deze openstaande plaatsen. Tegelijk kunnen mensen met een arbeidsbeperking slechts beperkt meegenieten van het verbeterde klimaat. Het is een belangrijke uitdaging om ook voor deze groep kansen te creëren. DUOday gaat deze uitdaging aan. Op 30 maart stellen honderden werkgevers in heel het land een stageplaats ter beschikking aan werkzoekenden met een medische, fysieke, verstandelijke of psychische beperking. Volgens de VDAB moeten bedrijven soms dieper vissen in de arbeidsmarkt en kunnen mensen met een arbeidsbeperking in sommige gevallen soelaas bieden. Voka en Unizo steunen het initiatief dat morgen (donderdag) plaats vindt.

Tijdens DUOday stellen bedrijven een stageplaats ter beschikking aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking. In West-Vlaanderen zullen vijftig personen met een arbeidsbeperking stage lopen in 38 bedrijven of organisaties. De werkzoekende gaat dan in duo aan de slag met een werknemer van het deelnemende bedrijf. Dankzij deze sensibiliseringsactie kunnen mensen met een beperking écht tonen wat ze waard zijn. Bovendien biedt deze dag aan werkgevers de kans om kennis te maken met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking en met de ondersteunende dienstverlening. Deze eerste kennismaking op de werkvloer moet komaf helpen maken met veel vooroordelen, en acceptatie op de werkvloer zal daarbij cruciaal zijn. Op 30 maart verspreiden partners in verschillende Europese landen met DUOday dezelfde boodschap van hoop en diversiteit: focus op de mogelijkheden van mensen in plaats van op de (vermeende) beperkingen. Wannes Marivoet van vzw GTB, coördinator Vlaamse DUOday: “Het is niet verantwoord om diverse groepen werkzoekenden aan de zijlijn te laten staan. Bedrijven en dienstverleners zijn verplicht om nog meer met elkaar in dialoog te gaan en samen te zoeken naar oplossingen. De afgelopen acht DUOday-edities maakten duidelijk dat deze werknemers echt hun plaats op de werkvloer hebben, als ze werk uitvoeren dat bij hen past.”