TORHOUT – Met de start van de infrastructuurwerken gaven eerste schepen Lieselotte Denolf, schepen Rita Dewulf, Geert Sanders (WVI) en  West-Vlaams gedeputeerde Bart Naeyaert het startschot voor de aanleg van een nieuwe bedrijvenzone in Torhout. Langs de N32 in Torhout ontwikkelt WVI in samenwerking met de stad extra ruimte om te ondernemen voor zowel lokale als regionale bedrijven.

De komende maanden wordt het ruim 25 ha groot bedrijventerrein tussen de spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Roeselaarseweg ingericht als lokaal en regionaal bedrijventerrein. De infrastructuurwerken (wegenis- en rioleringswerken) op het terrein zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Na de aanleg van de infrastructuur, de groenzone en integratie van de waterhuishouding door een open waterbuffering, is er netto 18,5 hectare beschikbaar voor bedrijvigheid. Zo wordt 12 ha voorzien voor regionale of grote ondernemingen met een minimale grootte van 5.000 m². Kleine en lokale ondernemingen worden gegroepeerd op het aanpalende 6 ha groot lokaal bedrijventerrein dat grenst aan het stadscentrum.

“Er zullen naar schatting zo’n vijftig bedrijven hun intrek kunnen nemen op de nieuwe bedrijvenzone”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur van WVI. “We bieden kandidaat-kopers een flexibele perceelsindeling op maat van het bedrijf aan. Deze individuele aanpak, in combinatie met een kwalitatieve ontwikkeling en een kostprijs gebaseerde verkoopprijs maakt het een aantrekkelijk aanbod voor nieuwe bedrijven. De verkoop van de gronden start na de zomer waarbij  Torhoutse bedrijven voorrang zullen krijgen.”

Ligging is alles

Schepen van ruimtelijke ordening Rita Dewulf toonde zich opgetogen: “Vaak zeggen we Torhout heeft alles, en dit is ook zo”, aldus Dewulf. “We beschikken over het profiel van een middelgrote stad, met een centrumfunctie met iets meer dan 20.000 inwoners. We liggen centraal binnen de driehoek Roeselare, Oostende en Brugge. We tellen net geen 2000 ondernemers. We hebben een gemixt aanbod met een sterke dienstensector zoals het ziekenhuis en de scholengroep St.-Rembert en een goed winkelaanbod van 9 winkels/1000 inwoners. De komst van de bedrijvenzone zal de economische dynamiek van Torhout ongetwijfeld versterken.”

De ambitie van het lokaal bestuur is naar het zeggen van eerste schepen Lieselotte Denolf om van Torhout een bedrijvige spilstad te maken met lokale en bovenlokale mogelijkheden. “We zetten hierbij in op een divers en gedragen aanbod van diensten, handel en horeca, en bedrijven, dichtbij voor elke doelgroep,” aldus de eerste schepen.