TUA West gaat voor slimmer en duurzamer West-Vlaanderen

Lanceringsevent

TUA West, voluit de Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen, lanceert de campagne “Zo duurzaam met jou”. In samenwerking met onderzoekscentra en kennisinstellingen worden West-Vlamingen opgeroepen na te denken over een duurzame ontwikkeling van hun regio. Aan de hand van brainstormsessies en een ideeënbus wordt inspiratie verzameld die moet dienen voor rondetafelgesprekken op het lanceermoment van 20 april eerstkomend.  Bedoeling moet zijn om de West-Vlaamse economie versneld om te vormen tot een kenniseconomie. TUA West werkt daarvoor samen met kennisinstellingen -zoals VIVES, Howest, Kulak, KU Leuven Oostende-Brugge, UGent campus Kortrijk – en met diverse onderzoekscentra. Maar ook de gemiddelde West-Vlamingen kunnen daarbij helpen, bevestigt Karine Van Daele, stafmedewerker van TUA West: “Vanuit onze missie streven we ernaar het onderwijsveld en de bedrijfswereld bij elkaar te brengen om zo de kennis gedreven economie een stukje dichterbij te brengen,” zegt Van Daele. Maar dat doen we niet alleen en zeker niet vanuit een ivoren toren, we willen hier ook het brede publiek bij betrekken. In een eerste fase hebben we de hogescholen en universiteiten gevraagd om hun studenten te laten nadenken over deze duurzame challenge. Het is bemoedigend te zien hoe de studenten hun taak ter harte nemen en met bruikbare ideeën op de proppen komen. Maar elke burger en elke bedrijfsleider komt in aanmerking om te participeren in het project.”

Bruikbare ideeën, daar draait het om. Zodat Zo duurzaam met jou niet beperkt blijft tot een loze denkoefening. Jean de Bethune, gedeputeerde voor economie van de Provincie West-Vlaanderen en voorzitter TUA West: “We zijn op zoek naar vernieuwende ideeën en originele uitvindingen die er mee voor kunnen zorgen dat West-Vlaanderen future proof is. Dit is geen vrijblijvende oefening, we willen concrete voorstellen om ook echt mee aan de slag te gaan. De beste, origineelste, meest werkbare ideeën worden verder uitgewerkt tijdens rondetafelgesprekken. En zullen zo mee aan de basis liggen van een actieplan voor een duurzaam West-Vlaanderen.” (KC)

info: www.zoduurzaammetjou.be