In het kader van de Youca Action Day (Youth for Change and Action) hebben heel wat studenten de schoolbanken 1 dag geruild voor een ervaring op de werkvloer. TUI fly pakte origineel uit en liet zes studenten een vlucht uitvoeren als steward(ess) en in uniform. Hun loon voor die dag, 50 euro, ging naar projecten van geëngageerde jongeren in El Salvador en België.

De verantwoordelijken van TUI en de jongeren in kwestie noemden het een verrijkende dag. YOUCA, Youth for Change and Action, stond vroeger bekend onder de noemer Zuiddag. Het is een organisatie voor en door jongeren. Bedoeling is de jeugd te stimuleren om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. “Dat doen we door hen bewust te maken rond belangrijke maatschappelijke thema’s en door hen te ondersteunen in hun engagement”, aldus YOUCA. “Daarnaast wordt er gezorgd voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke leven.”

Met hun ervaring bij TUI fly leerden de deelnemers wat termen als engagement, verantwoordelijkheid, klantvriendelijkheid en leiderschap in de praktijk kunnen betekenen. YOUCA hoopt dat de stem en daadkracht van jongeren de publieke opinie, de beleidsmakers en ook het ondernemersleven positief kunnen beïnvloeden.