bernard ceriez jan deleu-De ziekenhuizen Sint-Jozefskliniek Izegem en AZ Groeninge uit Kortrijk hebben hun intentie tot nauwe samenwerking bekend gemaakt. Met dat engagement willen ze hun complementaire troeven bundelen ten gunste van de patiënt: nabijheid van zorg met een warme, persoonlijke toets, gekoppeld aan een hooggespecialiseerd zorgaanbod. Beide ziekenhuizen blijven wel hun autonomie behouden, zo wordt benadrukt. Maar voor gespecialiseerde zorg of voor het gebruik van hoogtechnologische apparatuur zal het AZ Groeninge een meerwaarde betekenen voor de kliniek in Izegem. In het belang van de patiënt.

De zorgsector staat voor grote veranderingen en uitdagingen. Zo wil federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block de ziekenhuizen in de toekomst laten werken in netwerkstructuren. De aankondiging van beide klinieken past in dat kader. Bernard Ceriez, algemeen directeur van de Sint-Jozefskliniek in Izegem ziet het zo : “We willen onze identiteit van nabij en zelfstandig ziekenhuis behouden maar tegelijk ook ons zorgaanbod verbreden. De toegankelijkheid van ons ziekenhuis voor huisartsen en patiënten was hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daarom ging onze voorkeur uit naar één netwerkpartner die de rol van referentieziekenhuis kan opnemen. Een samenwerking met AZ Groeninge biedt ons de beste garanties biedt om een volwaardige activiteit als basisziekenhuis met een breed medisch aanbod in Izegem te houden. ” AZ Groeninge kan zich daar helemaal in vinden. Jan Deleu, algemeen directeur AZ Groeninge: “AZ Groeninge wil als referentieziekenhuis duurzaam samenwerken met een complementaire partner die ons beide kan versterken. Wij zien de kleinschalige, warme aanpak die Sint-Jozefskliniek kenmerkt als een sterke troef en willen die zeker behouden en nog meer tot uiting laten komen. Samen kunnen we onze zorg naar een hoger niveau tillen.”

Nu beide partijen hun intentie tot nauwe samenwerking duidelijk uitgesproken hebben, is de volgende stap de bepaling van het juridische kader waarbinnen de samenwerking verder uitgebouwd kan worden. Beide algemeen directeurs benadrukken alvast dat het niet om een fusie gaat en dat er ook geen sprake is van jobverlies. (KC)