Liefst 2.000 West-Vlaamse ondernemers uit de regio Kortrijk-Roeselare-Waregem kwamen maandagavond in Waregem bijeen op de klassieke nieuwjaarsreceptie die door Voka West-Vlaanderen wordt georganiseerd. Het betreft hier het grootste informele netwerk event van de provincie.

Voka West-Vlaanderen benadrukt (bij monde van regiovoorzitter Philippe De Veyt, regioverantwoordelijke Matthieu Marisse en communicatiedirecteur Joke Verbeke) dat de toekomst er rooskleurig uit ziet. Alle economische sleutelindicatoren wijzen in die richting. Zo blijkt uit een net georganiseerde bevraging bij driehonderd leden dat 72,5 procent van die bedrijven dit jaar extra medewerkers zal aanwerven. Samen zouden ze dit jaar al ruim 2.100 nieuwe jobs inplannen. Zowel bij de grote bedrijven als bij de kmo’s blijkt de bereidheid tot aanwervingen groot te zijn. Goed nieuws is ook dat de werkloosheid in West-Vlaanderen teruggevallen is naar 5,6 procent tegenover 7,2 procent in heel Vlaanderen. Daar tegenover staat natuurlijk dat -gezien de lage reserve van arbeidskrachten – het ook moeilijker en moeilijker wordt om mensen te vinden. Voka wil niet bij de pakken blijven zitten en neemt nieuw initiatief bij de onderwijsinstellingen om jonge mensen zo vroeg mogelijk warm te maken voor de ondernemerswereld. In het voorjaar organiseert Voka bij wijze van primeur ook een jobbeurs (“Shop a Job“) in Doornik, kwestie van de werkloze Walen ook naar onze contreien te lokken. Ook in Gent wordt er in principe dit jaar nog een gelijkaardige beurs gepland, in samenwerking met een dertigtal West-Vlaamse bedrijven. Daarnaast volgt nog een Tour de Wallonie waarbij contact gezocht wordt met burgemeesters van enkele Waalse centrumsteden

Nog andere data tonen dat de crisis nu achter de rug ligt. Het aantal actieve ondernemingen groeit systematisch, er zijn minder falingen en er is sprake van een stijgend vertrouwen in ondernemerskringen. Dat laatste wordt ook bewezen door het feit dat meer dan zeventig procent van de bevraagde bedrijven bereid is tot investeringen.

Regiovoorzitter Philippe De Veyt (zelf actief bij Lecot) benadrukte dat hij zijn collega-ondernemers drie wensen meegeeft voor dit jaar: een vlotte mobiliteit, goede medewerkers en tot slot ook innovatieve ideeën. Op elk van die terreinen ligt de bal deels in het kamp van de overheid en deels in het kamp van de bedrijven zelf. De Voka-slogan voor dit jaar komt vrij vertaald neer op: “Wat de bedrijven zelf doen, doen ze ook beter.