Over één jaar, op 14 oktober 2018, vinden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. Niet enkel voor de kandidaten maar ook voor de ondernemers een belangrijk moment. De grote meerderheid (65 procent) van de West-Vlaamse ondernemers is immers van oordeel dat het lokaal beleid een belangrijke invloed heeft op zijn ondernemersactiviteiten. Dat blijkt uit een bevraging UNIZO West-Vlaanderen bij ruim 250 West-Vlaamse ondernemers.  Vooral overleg en samenwerking, bereikbaarheid en dienstverlening moeten volgens hen prioriteit zijn voor de volgende lokale bestuursploegen.

62 procent van de West-Vlaamse ondernemers beoordeelt zijn stad of gemeente als ondernemersvriendelijk. Bijna evenveel ondernemers (61 procent) zou de collega’s aanraden zich in dezelfde gemeente te vestigen. Volgens Frederik Serruys, directeur UNIZO West-Vlaanderen, zijn de West-Vlaamse ondernemers zijn relatief tevreden over de lokale bestuursploegen. “Toch blijft het belangrijk dat men ondernemerschap blijft stimuleren.” aldus Serruys. “Drempels zijn immers nefast voor een bloeiende lokale economie dat op zijn beurt resulteert in lokale welvaart voor iedereen. Volgens onze ondernemers moeten de politieke partijen hierbij naast overleg en samenwerking, bereikbaarheid en dienstverlening ook aandacht hebben voor veiligheid en voor lokale fiscaliteit thema’s.”

Uiteraard heeft iedere stad of gemeente zijn eigen specifieke noden en behoeften. UNIZO heeft als grootste ondernemersvereniging met ruim 100 West-lokale afdelingen heel wat antennes. In het najaar komt er in bijna iedere West-Vlaamse stad of gemeente een begeleidingstraject om die specifieke noden en behoeften te bepalen.