BRUGGE – In de Startersatlas 2018 maakt de studiedienst van Unizo een positieve balans op van het aantal starters, globaal maar ook opgedeeld per provincie. Antwerpen spant de absolute kroon, maar ook in West-Vlaanderen zijn steeds meer ondernemers bereid om een eigen zaak te beginnen.

In 2017 werden er in België 95.081 nieuwe ondernemingen opgericht. In vergelijking met 2016 zijn er 5.304 meer starters, een stijging van 5,91%. Het aantal nieuw opgerichte ondernemingen zit al enkele jaren in de lift, maar de procentuele verandering van 5,91% is het tweede hoogste sinds 2010. Tussen 2015 en 2016 was er een stijging van 8,73%. Dankzij de stijging van 5,91% is er een nieuw record van het aantal starters in België. Het vorige record werd opgetekend in 2016 toen er 89.777 starters werden geteld. In 2017 gaan we hier dus vlot over met 95.081 nieuw opgerichte
ondernemingen. In vergelijking met tien jaar geleden (2007) zijn er nu 20.963 meer starters (+28,28%).

Deze significante stijging van het aantal starters is een positief element voor de Belgische economie, onder meer omwille van de potentiële creatie
van werkgelegenheid en productie. In Vlaanderen spant Antwerpen de kroont met 8,5 startende ondernemingen per 1.000 inwoners (vorig jaar: 7,6). In vergelijking met Antwerpen scoren de andere Vlaamse provincies niet beduidend lager. West-Vlaanderen volgt op de voet met 8,0 nieuw opgerichte ondernemingen per 1.000 inwoners. Daarna volgen de andere provincies met telkens een startersdichtheid van 7,7.

Concreet zagen er in 2007, tien jaar terug dus, 7.961 nieuwe bedrijven het levenslicht. In 2012 was dat maar met mondjesmaat toegenomen tot 8.032. In 2017 telt West-Vlaanderen al 9.491 starters. Over heel Vlaanderen bekeken worden blijkbaar meest nieuwe bedrijven opgericht rond ‘bedrijfsadvies’ en ‘bedrijfsbeheer.