KORTRIJK, BRUGGE – Unizo West-Vlaanderen reageert positief op de sterkste heropleving van de West-Vlaamse economie sinds 7 jaar. De organisatie houdt nu vooral een pleidooi voor een slimmere economie. Er is nood aan slimmere overheden en slimmere samenwerkingsverbanden, aldus Unizo.

 “2018 is voor onze ondernemersorganisatie een bijzonder belangrijk jaar” zegt algemeen directeur Frederik Serruys. “Gemeenteraadsverkiezingen zijn immers van groot belang voor onze vele KMO’s, handelaars en vrije beroepers in West-Vlaanderen. Thema’s als mobiliteit, ruimte om te ondernemen en handelskern beleid, met een bloeiende retail, behoren immers tot de bevoegdheden van de steden en gemeenten.”

In dat kader maakte UNIZO West-Vlaanderen met zijn vele lokale ondernemersverenigingen in 50 West-Vlaamse steden en gemeenten een prioriteitennota op. Deze worden nu stelselmatig overgemaakt aan de lokale politieke partijen met als oogmerk zoveel mogelijk programmapunten te laten opnemen in hun programma’s. “Naast onze focus op de komende gemeenteraadsverkiezingen, is onze organisatie er ook dit jaar meer dan ooit als individuele begeleider van onze ondernemers” vervolgt Serruys. “Ondernemen in een snel evoluerende wereld verplicht onze ondernemers om mee te zijn op veel vlakken. Geen sinecure, zeker zonder begeleiding. Daarom biedt UNIZO heel gerichte begeleidingstrajecten aan. Er zijn de vele lerende netwerken waar ondernemers versterkt worden op basis van ervaringsuitwisselingen, maar evenzeer lopen er individuele trajecten. Daar worden ondernemers ondersteund in de opmaak van een strategische visie, een gezonde basis om te ondernemen of de juiste financieringsvormen om door te groeien.”

Appel aan de overheid

In dit verkiezingsjaar wil Unizo West-Vlaanderen onder meer slimmere overheden zien. Het is positief dat verschillende steden en gemeenten de stap zetten naar (ver)nieuwe(nde) toepassingen om hun beleid vorm te geven. Volgens UNIZO West-Vlaanderen moet het SMART-principe echter veel verder gaan. Overheden moeten slimmer worden. Iedere overheid moet zich spiegelen aan de efficiëntiedrang en vernieuwingskracht bij KMO’s. Slimme dienstverlening, slimmere fiscaliteit, slimmere investeringen, het hoort er allemaal bij.

Ondernemers moeten op een snelle en efficiënte manier geholpen worden, vindt Unizo nog, en dat geldt zeker voor de ruimtelijke ordening. Overigens worden ook de leden zelf aangespoord om meer samen te werken, bijvoorbeeld inzake innovatie. Ook dat zou slim zijn, aldus nog Serruys.