Voor veel West-Vlaamse bedrijven is de zoektocht naar nieuwe medewerkers evenwel niet evident. Zij worden al geruime tijd geconfronteerd met de krapte op de arbeidsmarkt. UNIZO West-Vlaanderen en VDAB maakten tijdens een recent persmoment nieuwe cijfers voor 2017 bekend. Hieruit bleek de arbeidskrapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt verder toe te nemen. Al zijn er duidelijke regionale verschillen.

Eind maart telt West-Vlaanderen 30.101 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 1.208 of 3,9 procent minder dan vorig jaar. West-Vlaanderen heeft bovendien de laagste werkloosheidsgraad van alle provincies (5,5 procent tegenover 7,1 procent gemiddeld in Vlaanderen). Daartegenover staat dat VDAB West-Vlaanderen de laatste twaalf maanden 41.835 vacatures ontving (in het normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten en zonder de vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat betekent een stijging van 33,5 procent tegenover het jaar voordien. Eind maart 2017 waren er nog 6.397 openstaande vacatures. Door de sterke daling van het aantal werkzoekenden en de sterke stijging van het aantal jobs neemt de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar toe. West-Vlaanderen kent een zeer krappe interne arbeidsmarkt met in 2016 gemiddeld 5,5 werkzoekenden per openstaande vacature. Dit maakt dat werkgevers het vaak moeilijk hebben om vacatures in te vullen.

UNIZO West-Vlaanderen en VDAB wijzen er op dat de arbeidskrapte nu eenmaal een realiteit is waarmee bedrijven zo goed mogelijk moeten proberen om te gaan. Uiteraard hebben de verschillende overheden hier een belangrijke verantwoordelijkheid. Maar ook bedrijven kunnen initiatieven nemen om de arbeidskrapte het hoofd te bieden. Dit kan volgens Unizo onder meer door open te staan voor andere medewerkers (ouderen, werkzoekenden met migratie-achtergrond, mensen met beperkingen, Walen, Fransen,…), door nog meer beroep te doen op de maatgerichte diensten van de VDAB, of via een betere employer branding (de onderneming ook als werkgever positief in de kijker brengen). Vooral kleine ondernemingen hebben hier weinig aandacht voor.

VDAB en Unizo werken ook samen in het project Jobstap. Jobstap is een lerend netwerk waarbij KMO’s tijdens een viertal sessies ondersteund worden in hun personeelsbeleid, onder andere door hen te begeleiden in het opstellen van kwalitatieve vacatures, hen technieken aan te leren om competenties te herkennen bij potentiële werknemers, een goed en realistisch beeld te geven over de lokale arbeidsmarkt en hen te leren zichzelf te profileren als aantrekkelijke werkgever.