De Belgische Stichting Be Planet (een initiatief van drie overkoepelende natuur- en milieuorganisaties waaronder Bond Beter Leefmilieu), de stad Kortrijk en de firma Van Marcke geven financiële zuurstof aan klimaatvriendelijke burgerinitiatieven in Kortrijk. Dat hebben de drie partijen bekend gemaakt. Volgens Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu en Klimaat is het de eerste samenwerking tussen een stichting, een lokale overheid en een bedrijf ten voordele van onze inwoners die de transitie naar een klimaatstad mee mogelijk maken. De drie partijen lanceren een projectoproep naar geëngageerde Kortrijkse burgers en verenigingen die het brein zijn achter duurzame projecten die een positieve impact op het leefmilieu hebben. De jury evalueert de ingediende projecten volgens enkele selectiecriteria en kiest vervolgens. De winnende projecten krijgen een beloning van 500 tot 5.000 euro per project.

Kortrijk wil een echte “klimaatstad” worden en dat is nodig ook gezien de slechte resultaten van onder meer de luchtkwaliteit. Als centrumstad heeft Kortrijk een enorme impact op het milieu, maar kan het tegelijkertijd ook veel doen om de strijd aan te gaan tegen klimaatverandering. Het stadsbestuur probeert zelf het goede voorbeeld te geven, maar kan het niet alleen. Zo probeert ze ook zoveel mogelijk burgers te betrekken in het Klimaatbeleid, door hen te sensibiliseren en te activeren.

Ook het bedrijfsleven kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Kortrijk Klimaatstad. Het bedrijf Van Marcke is er van overtuigd dat je bij het investeren in dergelijke projecten ook een return kan verwachten. Daarom doen zij ook hun duit in de te verdelen pot die op dit moment op 25.000 euro staat. De samenwerking met bedrijven is een belangrijke pijler in de strategie van Be Planet. Alexandra Sombsthay, voorzitster Be Planet verwoordt het zo: Aan de ene kant steunt en begeleidt de stichting Be Planet lokale initiatieven van burgers, aan de andere kant richt Be Planet zich tot bedrijven die deze projecten willen steunen. Voor het project zowel als voor het bedrijf is het een win-win: in ruil voor financiële steun, krijgt het bedrijf de mogelijkheid om in contact te komen met gedreven pioniers. De medewerkers van beide kanten kunnen nieuwe manieren aangaan om samen economische kwesties te bespreken, in een maatschappijgericht perspectief. Deze samenwerking levert toegevoegde waarde op voor het bedrijf. Naast de financiering kan het project aan zijn kant rekenen op de begeleiding van  Be Planet om ervoor te zorgen dat het initiatief op de lange termijn zal voortbestaan”.

Caroline Van Marcke, CEO Van Marcke staat naar eigen zeggen helemaal achter de doelstelling: Bij Van Marcke staat levenskwaliteit centraal. We proberen niet alleen de levenskwaliteit van onze klanten te verhogen met onze producten en oplossingen. We beseffen maar al te goed dat dit niet ten koste van de levenskwaliteit van de volgende generaties mag gaan. Duurzaamheid vormt dan ook een essentieel onderdeel van onze visie op bedrijfsvoering. Daarbij zijn we er sterk van overtuigd dat dit een gedeeld engagement moet en kan zijn, waarbij bedrijven, overheden, burgers en diverse andere organisaties de handen in elkaar slaan om de transitie naar een duurzame samenleving te bespoedigen. Deze projectoproep is hier een mooi voorbeeld van en mag dan ook op onze volledige steun en enthousiasme rekenen.”