VBO probeert cybercrimininaliteit meer dan ooit te counteren

cybercrimineel

Uit recente cijfers van de Amerikaanse verzekeringsmakelaar Marsch blijkt dat 38 procent van de Belgische ondernemingen ooit al eens gehackt is. De strijd tegen cybercriminaliteit blijft voor de Belgische ondernemingen een belangrijk aandachtspunt. Daarom heeft het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een jaar geleden samen met een aantal partners uit de privésector en de overheidssector de Cyber Security Coalition opgericht. Het gaat om een unieke drieledige coalitie van experts uit de academische wereld, de privésector en de overheid die aan maatregelen werkt om de cybersecurity te versterken. De coalitie werkt rond vier krachtlijnen: het uitwisselen van ervaringen en expertise, het delen van informatie (“intelligence”), acties naar het grote publiek en het formuleren van aanbevelingen voor de overheid, de academische sector en de ondernemingswereld. De veiligheidsexperts van bedrijven én overheidsdiensten wisselen op tweewekelijkse basis informatie uit over specifieke dreigingen. Deze coalitie vestigt ook de aandacht op het feit dat de cyberproblematiek weinig zichtbaar is. In het kader van een sensibiliseringscampagne wordt het thema nu onder de aandacht gebracht met de slogan “Vergeet wachtwoorden, gebruik een wachtzin”. Bedrijven worden ook gesensibiliseerd rond het thema “phishing”.

In 2016 willen de partners werk maken van een zekere verbreding (meer bedrijven en publieke instellingen in België doen aansluiten) en een verdieping (rond de vier krachtlijnen).  “De samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity zal worden voortgezet”, zegt VBO-topman Pieter Timmermans. “Dit is immers van cruciaal belang als bedrijven, de universiteiten en de overheid moeten opboksen tegen een wereld waarin er reeds sprake is van een grote samenwerking tussen cybercriminelen. (GD/KC)