De overzijde van de grens -landsgrens of provinciegrens- biedt soms enorme opportuniteiten voor wie op zoek is naar werk. Drie instanties die bezig zijn met arbeidsbemiddeling (VDAB in West-Vlaanderen, Forem in Henegouwen en Pôle d’Emploi in Noord-Frankrijk) sloegen daarom de handen in elkaar om werkzoekenden op zijn minst te sensibiliseren om ook verder te kijken dan hun neus lang is.

De gezamenlijke actie ging deze week door onder de noemer “SkillsEurometropolisTour“. Twintig tot dertig werkzoekenden namen deel en gingen per bus naar 3 bedrijven in de grensregio. Het project kadert in de actie “Grenzeloos Tewerkstellen”. Naast VDAB, Pôle Emploi Hauts-de-France en Le Forem zorgden ook La Maison de l’Emploi Lys-Tourcoing, Unizo en CSIR voor de nodige logistieke en andere steun. Samen met een groep gescreende werkzoekenden, werd een bezoek gebracht aan een Vlaams, een Waals en een Frans  bedrijf die op zoek zijn naar productie-operatoren. Voor Vlaanderen ging het om het bedrijf Koraton nv uit Kortrijk, in Wallonië werd het bedrijf Vandeputte uit Moeskroen bezocht en in Frankrijk het bedrijf Wepa uit Bousbecque.

Met dit initiatief werd niet alleen getracht om de grensoverschrijdende mobiliteit te bevorderen maar werden ook enkele tientallen potentiële kandidaten voorgesteld aan de deelnemende bedrijven die soms radeloos op zoek zijn naar mankracht.