VDAB, Pôle emploi Nord-Pas de Calais en Waalse Forem hernieuwen samenwerking

logo_interreg_titreDe Franse en Belgische publieke diensten voor tewerkstelling VDAB, Pôle emploi Nord-Pas de Calais en Le Forem werken opnieuw samen in een nieuw project “Emploi sans Frontières/Grenzeloos tewerkstellen”. De drie partners doen dat binnen een zogenaamd Interreg-project. Interreg is een subsidieprogramma van de EU dat de grensoverschrijdende samenwerking in al zijn vormen wil bevorderen. De dynamiek van het Interreg IV-project krijgt zo een verlengstuk in Interreg V dat een looptijd heeft tot december 2019.

Met dit project vallen de grenzen weg tussen de verschillende arbeidsmarkten. “We nemen hinderpalen of problemen rond mobiliteit weg en we optimaliseren de grensoverschrijdende tewerkstelling,” zeggen de drie partijen. Grensoverschrijdende teams zullen verscheidene acties ondernemen. Zowel werkzoekenden, werknemers als ondernemingen zullen een aanbod krijgen voor een grensoverschrijdende dienstverlening. Door middel van begeleidings- en bewustmakingsacties wil men de grensoverschrijdende mobiliteit en tewerkstelling zoveel mogelijk bevorderen. Vooral voor knelpuntberoepen worden er heel wat acties ondernomen. Zoals: begeleiding gedurende drie maanden van Franse en Belgische kandidaten, Jobdatings en andere initiatieven of bemiddeling van Franstalige werkzoekenden op de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Dit maal zal dat niet enkel gebeuren in de regio Kortrijk zoals bij Interreg IV, maar ook langs de hele grensstreek tot aan de kust. Dinsdag aanstaande, 19 april, wordt in de Werkwinkel van Kortrijk de eerste tripartiete workshop georganiseerd waarbij een groep werkzoekenden uit de drie regio’s begeleid zullen worden naar tewerkstelling op de andere arbeidsmarkten. (KC)