De Vlaamse, Franse en Waalse openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en een aantal Franse en Belgische partners werken opnieuw samen aan de realisatie van het project “Grenzeloos tewerkstellen“. Met dit project vallen de grenzen weg tussen de Franse en Belgische arbeidsmarkt en worden hindernissen voor mobiliteit weggewerkt om de grensoverschrijdende tewerkstelling te optimaliseren. Het experimentele project is bedoeld voor werkzoekenden, laatstejaarsstudenten en ondernemingen. Vijf hoofdlijnen kenmerken dit project: grensoverschrijdende workshops, grensoverschrijdende jobdatings, het opstarten van grensoverschrijdende teams van consulenten, een grensoverschrijdend opleidingsaanbod en finaal de sensibilisering voor gelijke verdeling van mannen en vrouwen op de werkvloer.

Aan het project werken 15 partners mee, waaronder de drie openbare diensten voor arbeidsbemiddeling. Dit partnership is gebaseerd op complementariteit van de dienstverlening. De partners – met name de werkgevers- en vakbondsorganisaties, de overheidsactoren voor economische en territoriale ontwikkeling, de onderwijs- en
opleidingswereld – zetten zich in voor de acties van het project naargelang van hun expertise. Het project reikt verder dan de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik en omvat ook de regio van Valenciennes, Sambre-Avesnois en de kern van Henegouwen, alsook de regio gevormd door de kuststreek (Opaalkust) en West-
Vlaanderen. “Grenzeloos tewerkstellen” wil onder meer werk maken van jobadating over de grenzen heen. Dat zijn ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden, met al een eerste sollicitatiegesprek ter plaatse. In de grensstreek werden in 2016 al drie jobdatings gehouden (Wevelgem, Veurne en Maubeuge). Ondernemingen hadden in specifieke sectoren concrete vacatures voor Belgische en Franse werkzoekenden. Zij werden al vóór het event geselecteerd op basis van hun profiel. Ze kregen vóór hun deelname ook een specifieke voorbereiding. In de aanloop naar de events analyseerden de werkgeversorganisaties welke profielen ze zochten. Ze
sensibiliseerden werkgevers en gaven informatie over de meerwaarde van grensoverschrijdende mobiliteit.

Pôle Emploi (Frankrijk), VDAB en Le Forem (Wallonië) zeggen dat ze een aanbod aan grensoverschrijdende opleidingen willen ontwikkelen, om zo tot een vrijer verkeer van competenties te komen en de arbeidsmobiliteit te bevorderen. Het hele project heeft een duurtijd tot 31 december 2019 en wordt mede mogelijk gemaakt door Europees geld in het kader van het programma Interreg.