Veronique Elskens maakt diepgaande analyse van de West-Vlaamse arbeidsmarkt

VeroniCVE-20160406-RobertHalf-027 (1)que Elskens, Associate Director voor de regio West-Vlaanderen bij Robert Half schreef een blog over de trends op de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Dit zijn de belangrijkste trends:

1/ Krapte op de arbeidsmarkt. Volgens de meest recente cijfers van de VDAB is de werkgelegenheidsgraad in onze provincie een van de hoogste in Vlaanderen. Ook de werkloosheidsgraad ligt hier op slechts 6.3 procent, wat samen met Vlaams-Brabant de laagste is in Vlaanderen. Gevolg is dat de spanning op de West-Vlaamse arbeidsmarkt (“war for talent”) hand over hand stijgt. Voka becijferde dat er per openstaande vacature minder dan 3,5 kandidaten zijn.

2/ De vraag naar boekhoudkundige en financiële profielen blijft hoog. Kandidaten die over zogenaamde soft skills beschikken kunnen het verschil maken op de West-Vlaamse arbeidsmarkt. In een streek waar veel belang gehecht wordt aan een culturele fit van de kandidaat zullen vaardigheden zoals strategisch inzicht, communicatievaardigheden en het kunnen samenwerken met verschillende departementen en afdelingen een grote troef zijn. De attitude van een kandidaat is hier een niet te onderschatten factor. Kandidaten in deze streek moeten rekening houden met de historisch gegroeide cultuur en eigenheden van de West-Vlaamse bedrijven,” aldus Veronique Elskens. “Iemand die pragmatisch en hands-on is, met twee voeten op de grond staat, niet te breedsprakerig is en een goede dosis gezond verstand heeft, komt hier al een hele weg. West-Vlaamse bedrijven staan meer open voor profielen die misschien nog dat jaartje extra ervaring missen maar wel over de juiste attitude beschikken die perfect aansluit met de cultuur van het bedrijf.

3/ Retentie wordt belangrijker. West-Vlamingen zijn trouwe werknemers en zullen niet snel van job veranderen. Erkenning en betrokkenheid zijn belangrijke factoren in de West-Vlaamse bedrijfscultuur. Toch kijken door het grotere aanbod op de arbeidsmarkt meer werknemers dan vroeger uit naar een nieuwe opportuniteit.

4/ Vergrijzing en ontgroening. De vergrijzing is zeer prominent in West-Vlaanderen. Uit cijfers van VDAB blijkt dat West-Vlaanderen gekenmerkt wordt door een hoge concentratie werkzoekende 50-plussers. Naast de toenemende vergrijzing, heeft West-Vlaanderen ook al enkele decennia te maken met een “ontgroening” omdat West-Vlaamse jongeren de provincie verlaten tijdens of na hun studies. “We zien wel dat heel wat jongeren terug naar hun roots keren na verloop van tijd, maar de regio is zich toch bewust van een mogelijke kennisvlucht die de provincie voor heel wat uitdagingen kan stellen,” aldus Elskens. “Bedrijven staan daarom steeds meer open voor kandidaten met een bredere ervaring of achtergrond, zoals in consulting (zoals advies- en accountantskantoren of ‘Big Four’) of in het bankwezen.

5/ De lonen scoren lager dan het Belgische gemiddelde maar reden tot optimisme. Uit recent onderzoek van Robert Half blijkt dat de West-Vlaamse werknemer zo’n 6 procent minder dan zijn Belgische collega’s verdient. Dit heeft veelal te maken met de sterke aanwezigheid van de industrie die de West-Vlaamse werkgelegenheid domineert. “Als we kijken naar de verloningstrends voor 2016, blijkt toch dat er plaats is voor optimisme. Ongeveer een derde (33 procent) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs zegt dat de salarissen zullen stijgen, een stijging van 5 procent ten opzichte van 2015. Daarnaast verwacht 38 procent van de Belgische CFO’s van kmo’s een positief verloningsbeleid en de salarissen van hun medewerkers te verhogen. (KC)