Verzekeringskantoor De Clerck zoekt samenwerking binnen West-Vlaanderen

img_8411Begin 2017 ontstaat een nieuw groot West-Vlaams en onafhankelijk verzekeringskantoor. Per 1 januari fusioneert Verzekeringen De Clerck (Kortrijk) van Michel en vroeger Tony De Clerck (zie foto) met collega-verzekeringsmakelaar Yves Claeys (Brugge, Knokke) en Frederik Vandendriessche (Veurne). De drie partijen zijn lang geen onbekenden voor elkaar, want ze werkten eerder al geruime tijd (twintig jaar) samen. De fusiemaatschappij gaat van start onder de officiële naam Group Claeys Insurance Brokers.

De fusie wordt gezien als een logische ontwikkeling in een snel evoluerende verzekeringsmarkt. “In het belang van onze klanten kunnen we onze slagkracht en onze onafhankelijkheid behouden tegenover de verzekeringsmaatschappijen,” zeggen de betrokken kantoren. “Als groter kantoor kunnen we ook voldoende blijven investeren in kennis, digitalisering en medewerkers.”

Voor de klanten verandert er op het eerste zicht weinig omdat de ankerpunten in de diverse regio’s, met de bekenden dienstverlening, zonder meer behouden blijven. Enkel de zogenaamde back-office activiteiten worden gecentraliseerd in het kader van meer efficiëntie. (KC)