Vijf steden en gemeenten uit de Westhoek vragen meer bedrijven

a19Vijf steden en gemeenten langs de zuidelijke as A19 Ieper-Poperinge-Frankrijk hebben het charter ruimtelijk-economische assen Westhoek ondertekend. Het charter is een initiatief van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. De organisatie vraagt daarin om de economische activiteiten te bundelen langs de groeiassen van de Westhoek en om meer ruimte voor bedrijven te voorzien. De gemeenten Menen, Wervik, Zonnebeke, Ieper en Poperinge staan volledig achter de visie en ambitie ervan. De finale bedoeling: meer bedrijven aantrekken langs de A19.

De economische activiteiten zouden in de toekomst gebundeld moeten worden langs de twee belangrijkste  groeiassen van de Westhoek: de zuidelijke as A19 Ieper-Poperinge-Frankrijk en de noordelijke as E40 Brugge-Veurne-Duinkerke. “Daarbij moet de focus gelegd worden op de stedelijke gebieden en de op- en afrittencomplexen met concentraties van bedrijvigheid”, zegt Jonas Plouvier, regioverantwoordelijke Westhoek. “Hoewel de Westhoek in grote mate een agrarisch en groen gebied is, is de A19 een belangrijke economische as waarrond de bedrijvigheid de laatste jaren fel is gegroeid en waarrond de nood aan ruimte om te ondernemen nog toeneemt. Het nieuwe bedrijventerrein Sappenleen in Poperinge bijvoorbeeld was onmiddellijk volzet”.

Via het charter wil Voka West-Vlaanderen ervoor zorgen dat de ruimtelijk-economische assen worden opgenomen in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en in de herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. “Dat de gemeentes langs de A19 het charter mee ondertekend hebben, toont dat er een lokaal draagvlak voor bestaat”, zegt Jonas Plouvier. In het charter staat ruimte om te ondernemen centraal. “Maar de zuidelijke as moet ook op het vlak van mobiliteit geoptimaliseerd worden, zodat een vlotte verbinding met Poperinge en met de autosnelweg Lille-Duinkerke een feit wordt”, zegt Jonas Plouvier. “Dat betekent helemaal niet dat de verbinding Ieper-Veurne niet belangrijk is, integendeel. Een snelle realisatie van een vlotte en veilige verbinding tussen Ieper en Veurne blijft eveneens essentieel voor de Westhoek.” (KC)