Vijftien studenten van de Howest-opleiding “Digital Arts and Entertainment” volgden onlangs de module business management binnen hun opleiding en verwierven
hiermee het getuigschrift ondernemen dat hen toelaat om zelfstandig ondernemer te worden. Howest wil dit model nu verder uitrollen naar andere opleidingen om zo
elke student de mogelijkheid te geven zijn getuigschrift ondernemen te behalen. Howest zet sterk in op ondernemerschap. Dat uit zich in verschillende flankerende
maatregelen. Zo heeft de hogeschool onder meer verschillende ondernemerscoaches in dienst die ondernemende studenten begeleiden bij het opstarten van een zelfstandige zaak.
Het resulteerde onder meer al in verschillende start-ups die actief zijn in de schoot van Howest en meer bepaald via de incubatoren the Hive en the Studios in Kortrijk of BHive in de gebouwen van Howest in Brugge. De hogeschool vindt het belangrijk dat studenten die willen ondernemen, ook tijdens hun studies maximale kansen krijgen om zich voor te bereiden op of te starten met een zelfstandige activiteit.

Een nieuw initiatief op dat vlak is nu het behalen van het getuigschrift ondernemen tijdens hun studies. De 15 studenten van de bacheloropleiding Digital Arts and Entertainment die nu hun getuigschrift ondernemen behaalden, zijn studenten die de afstudeerrichting “Independent Game Production” volgen. Naast het ontwikkelen van games worden deze studenten dus opgeleid om hun eigen game-bedrijf uit de grond te stampen. Na het behalen van hun getuigschrift “ondernemen” kunnen die studenten in principe meteen een eigen bedrijf oprichten, dus nog tijdens hun studies. Het kunnen behalen van het getuigschrift ondernemen tijdens de studies, zorgt natuurlijk voor een extra troef van de studenten op de arbeidsmarkt. Howest wil dat model nu verder uitrollen in andere opleidingen. Met altijd één bedoeling: het ondernemerschap positief stimuleren.