VIVES treedt toe tot internationaal luchtvaart netwerk

web_ataera (2)Elf luchtvaartprogramma’s, waaronder de bachelor in de luchtvaart van Hogeschool VIVES campus Oostende, werken voortaan nauw samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en partnerschappen met de luchtvaartindustrie. Daartoe werd een nieuw network opgestart: Air Transport and Aeronautics Education and Research Association, of kortweg ATAERA. De campus Oostende biedt een voor Vlaanderen unieke bacheloropleiding aan in de luchtvaart, met afstudeerrichtingen aspirant-lijnpiloot en luchtvaarttechnologie. ATAERA is officieel van start gegaan met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MOU) door alle elf instellingen. Voor de Hogeschool VIVES ondertekende algemeen directeur Joris Hindryckx de overeenkomst.

Vandaag is de luchtvaartindustrie internationaal georiënteerd en georganiseerd, waardoor het onmogelijk is voor een individuele onderwijsinstelling om alle ontwikkelingen in lucht- en luchtvervoer te dekken, aldus VIVES. De krachten bundelen met andere kennisinstellingen is dus noodzakelijk om de band met de luchtvaartindustrie levendig te houden en goed opgeleide jonge professionals af te leveren aan de industrie. De VIVES-opleiding luchtvaart zal vanuit het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum, gevestigd op de internationale luchthaven Oostende-Brugge, het contactpunt zijn voor de Vlaamse bijdrage tot ATAERA. Het getekende ATAERA-memorandum bundelt deelnemende universiteiten en hogescholen uit Vlaanderen, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Mexico, Portugal, Slowakije, de Verenigde Staten, Zwitserland en Nederland. Dit internationale netwerk biedt kansen voor studenten en docenten om hun eigen internationale ervaring te vergroten. Dit moet op zijn beurt de studenten helpen om een internationale carrière voor te bereiden, met ervaring en opleiding in een wereldwijde werkomgeving. VIVES telt momenteel zo’n 150 studenten die van over heel Vlaanderen en daarbuiten naar Oostende in het VLOC (Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum) luchtvaart komen studeren. Deze professionele bachelor, met afstudeerrichtingen luchtvaarttechnologie en aspirant-lijnpiloot, is uniek in Vlaanderen. (KC)