Vlaamse “permis unique” is een feit

shutterstock_93376240

In Wallonië bestaat het al jaren: één vergunning voor bouw en exploitatie, de zogenaamde permis unique. In Vlaanderen was het jaren wachten op een soortgelijke aanpak en dat zou nu een feit moet zijn met de zogenaamde “Omgevingsvergunning”. De Vlaamse regering heeft eindelijk het licht op groen gezet. Voka, dat al jaren vragende partij was, reageert met opluchting, want de conceptnota dateert al van 2011.

Het snel én eenvoudig verkrijgen van een bouw- én een milieuvergunning is al jaren een lijdensweg omdat er twee aparte procedures moesten gevolgd worden, elk met hun eigen wetmatigheid, voorschriften en procedures. Vaak zorgde dat bovendien voor tegenstrijdigheid in de uitvoering. De omgevingsvergunning die in principe onbeperkt in de tijd is, zou nu een einde moeten maken aan dat euvel. Ook voor de rechtszekerheid is dat een goede zaak.

Er is nu nog een een overgangsregeling van één jaar van kracht, twaalf maanden die ook gebruikt worden om het systeem te digitaliseren. Per 1 januari 2017 kunnen de Vlaamse bedrijven die willen investeren, dan herademen. (KC)