Vlakwa meert aan bij VITO

VLAKWA teamPer 1 januari 2016 wordt het in Kortrijk gevestigde Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) geïntegreerd binnen VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Het samengaan van Vlakwa en VITO beoogt een grotere synergie en draagkracht voor het onderzoeks- en economisch onderwerp “watertechnologie”. De beslissing werd bekend gemaakt door de Vlaamse regering, bij monde van bevoegd minister Philippe Muyters.

De rol die Vlakwa moet opnemen, wordt bevestigd in het strategisch plan “Visie 2050, een langetermijnstrategie voor Vlaanderen” waarin de Vlaamse regering een toekomstvisie schetst van het Vlaanderen dat ze in 2050 wensen. Volgens dat plan moeten ondernemers, onderzoekers en overheid meer en beter samenwerken.

Vlakwa beschikt volgens voorzitter Bart Naeyaert over een uitgebreid netwerk en dito expertise in de watersector. Dankzij die platformfunctie draagt het op een innovatieve manier bij aan de vergroening van de Vlaamse economie en de socio-economische ontwikkeling van Vlaanderen. Voor VITO is Vlakwa een klankbord voor haar activiteiten in het domein “water” en laat de aangekondigde operatie toe dat VITO haar doelstellingen in dit domein realiseert.

VITO neemt de acht medewerkers van Vlakwa over, maar ze blijven zoals voordien actief vanuit Kortrijk en dit onder leiding van Dirk Van der Stede. Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) werd in 2010 opgericht als vzw die de noodzakelijke inspanningen levert om de samenwerking tussen de diverse (water)actoren in Vlaanderen te bevorderen en zo tot één  Vlaams waterbeleid te komen.  VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) werd in 1991 opgericht en is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. (KC)