Vlerick School: loonoptimalisatie is nog ver-van-mijn-bed show

CampusGhentSept2012-2079Via een online bevraging bij HR directors en managers van 130 verschillende Belgische bedrijven in diverse sectoren onderzochten de HR-groep Attentia en de Vlerick Business School de maturiteit van het beleid rond verloning en well-being. Het onderzoek bij 130 Belgische bedrijven levert nieuwe inzichten op in het verlonings- en welzijnsbeleid. Weinig bedrijven benutten vandaag alle loonoptimalisatiemogelijkheden om de loonkost te verlagen. Zo heeft slechts 1 op 5 organisaties een structureel fiscaal optimalisatiebeleid en werkt maar 15 procent met flexibele verloning, ook gekend als ‘cafetariaplan’. Hoewel meer dan 80 procent van de ondervraagde bedrijven welzijn of “well-being” als cruciaal werkpunt ervaart, vertaalt zich dit nog niet overal in actieve communicatie of acties. Wie echter meer dan 3 procent van het HR-budget investeert in acties rond well-being, ziet sneller een positief effect.

Positief is dat meer dan 80 procent van de ondervraagden welzijn een belangrijk aandachtspunt vindt. Sinds de nieuwe wet van september 2014 is er verhoogde aandacht voor psychosociale risico’s. Toch geeft de helft van de bedrijven aan niet helemaal zeker te zijn of ze in orde zijn met de wettelijke verplichtingen. Actieve gezondheidspromotie gebeurt vooral voor lichamelijk welzijn, minder voor mentaal of emotioneel welzijn en uit zich nog te weinig in interne bedrijfscommunicatie of systematische opvolging van de impact van de acties. 70 procent meet de return on investment van welzijnsinitiatieven (nog) niet. Twee derde van wie dat wel opvolgt, ziet een positieve impact. Investeringen in welzijn werpen dus vruchten af, zeker voor wie meer dan 3 procent van het HR-budget investeert in acties. Bij 15 procent van de ondervraagde bedrijven lopen de investeringen op tot meer dan 5 procent van het HR-budget. (KC)