Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert 70.000 euro in nieuwe West-Vlaamse fietsinfrastructuur, zo laat zijn kabinet weten. De provincie en lokale gemeenten dragen de rest van het bedrag bij, tot een totaal van 100.000 euro. De enveloppes worden telkens toegekend in functie van ingediende dossiers. Dit maal is de gemeenten Vleteren in de Westhoek aan de beurt om mee te genieten van subsidiesteun. “Ik wil de West-Vlamingen stimuleren om hun auto vaker te ruilen voor de fiets”, zegt Weyts. “Daarom vind ik het belangrijk te blijven investeren in veilige fietsverbindingen.” 

De helft van alle verplaatsingen die Vlamingen maken bedraagt 5 kilometer of minder, maar toch kiezen we nog te weinig voor de fiets. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil meer Vlamingen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets. Het investeringsbudget voor de fiets stijgt naar een historisch hoog niveau. In 2017, 2018 en 2019 wordt de magische kaap van 100 miljoen euro per jaar telkens gerond. “Fietsen is beter voor mens, milieu en economie”, aldus Weyts. “Elke fietsende pendelaar is een auto minder in de file.”

 Weyts maakt naar eigen zeggen fietsen in West-Vlaanderen aantrekkelijker door gericht te investeren in vlotte en veilige verbindingen. Dat gebeurt vanuit het Fietsfonds. De werken aan de fietsweg in Vleteren komen er ter hoogte van de Reningestraat.