Voka en rekruteringssector brainstormen over arbeidsmarkt

arbeidsmarkt_lightboxOp initiatief van enkele rekruterings- en selectiekantoren organiseerde Voka West-Vlaanderen een bijeenkomst waarbij spelers uit de sector hun bevindingen en bezorgdheden konden uiten. Al snel werd duidelijk dat het aangegeven probleem van een moeilijk werkbare markt meerdere complexe oorzaken kent. Het lage werkloosheidscijfer in West-Vlaanderen en de daarmee gepaard gaande arbeidskrapte zijn een gekend gegeven. Maar waar vele kmo’s zich volgens de aanwezigen minder bewust van zijn, is dat de zogenaamde war on talent ook almaar meer druk legt bij de wervings- en selectiekantoren zelf. Dat bleek uit het bilaterale overleg tussen Voka en de sector. De sector vraagt Voka om  zowel de bedrijven als de kandidaten bewust te maken van het feit dat een perfecte match tussen werkgever en werkzoekende moeilijk te vinden is. Veel bedrijven verkiezen een lange en uitgebreide zoektocht naar een 100 procent geschikte kandidaat boven een snelle aanwerving van iemand op 80 procent van zijn of haar capaciteiten,” luidde de commentaar. “Terwijl die zich via opleiding perfect in lijn met de organisatie kan ontwikkelen. Daarnaast worden kandidaten met een hogere leeftijd of een hiaat van een bepaalde periode in hun cv nog te vaak onterecht onderschat of afgewezen.”

Ook het toenemende aantal rekruterings- en selectiekantoren komt de kwaliteit van de dienstverlening niet ten goede, vonden heel wat aanwezigen. “Het mag niet verwonderen dat sommige spelers zich minder of helemaal niet aan de ongeschreven regels van de kunst houden en de sector op die manier in een negatief daglicht stellen,” luidde de kritiek. Het is volgens de aanwezigen in de eerste plaats aan hen zelf om de sector te beschermen en de kwaliteit te garanderen, door consequent op een doordachte manier te werk te gaan. De selectiekantoren willen daarvoor ook een beroep doen op Voka, als spreekbuis naar de bevoegde beleidsinstanties. Ten slotte interesseerden de aanwezigen zich in de rol die zij volgens kmo’s te vervullen hebben binnen de arbeidsmarkt. Mogelijk zullen ze daarover een bevraging bij ondernemers organiseren. Voka West-Vlaanderen gaat naar eigen zeggen aan de slag met de geuite bezorgdheden en engageert zich om die in een eerste fase op een constructieve manier met de bedrijven en de overheden te delen. (KC)